Välkommen till nätverket SNAPH:s vårkonferens

Stockholm

TILLSAMMANS PÅVERKAR VI ANHÖRIGAS SITUATION VID PSYKISK OHÄLSA

Datum:   Onsdag den 24 maj

Tid:  09.00-12.00

Plats:   Sensus lokaler på Medborgarplatsen 4 (Plan 7)

Program:

09.00 – 09.10 SNAPH – Det är vi alla tillsammans!
Mikael Nylander

09.10 – 09.30 Goda exempel på samverkan inom SNAPH

09.30 – 10.00  Återkoppling från arbetsgruppen ”BARNRÄTTSFRÅGOR”
Eva Carlström Wedberg

10.00 – 10.20 FIKA

10.20 – 10.40 Gruppdiskussion

10.40 – 11.00 Nationella anhörigstrategin – Angår den mig? 
Carola Nordebrink

11.00 – 11.30 Utmaningen med problematisk skolfrånvaro
Julia Svahn, Anna Jepsen

11.30 – 12.00 Arbete med informationsspridning

 

Stockholms Nätverk Aktion Psykisk Hälsa (SNAPH) är en samverkansfunktion mellan länets kommuner, Stockholms psykiatri och en lång rad intresseföreningar. Snaph har även ett nära samarbete med studieförbundet Sensus.

ANMÄLAN I FÄLTET NEDANFÖR

När du registrerar dig i SNAPHs nyhetsbrev, kontaktar oss eller anmäler dig till en konferens sparas dina personuppgifter och du samtycker till att dina uppgifter registreras. Registrerade uppgifter används enbart till att kunna bedriva SNAPHs verksamhet och för informationsutskick. SNAPHs är registeransvarig. Vi delar aldrig dina uppgifter med andra och du kan när som helst avregistrera dig och få dina uppgifter borttagna genom att kontakta oss.

Lämna en kommentar