Mikael Nylander

Kostnadsfria digitala föreläsningar – För dig som är förälder till en ung vuxen som saknar sysselsättning, arbete eller studier.

21/4 17.00-19.00 Tema SYSSELSÄTTNING Representanter inom psykiatri/beroende berättar om hur de möter personer som har drabbats av hemmasittande och hur de arbetar kring detta. Länk till anmälan: https://www.esmaker.net/nx2/Public/regForm.aspx?pid=2cab03c4-70bb-439f-b3fd-e1e1aa3f9d80 28/4 17.00-19.00 Tema FÖRENINGAR Företrädare för Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) berättar om hjälp och stöd från Stockholmsområdets intresseföreningar. Genom en förening kan du få hjälp …

Kostnadsfria digitala föreläsningar – För dig som är förälder till en ung vuxen som saknar sysselsättning, arbete eller studier. Läs mer »

En kostnadsfri digital föreläsning – TEMA SYSSELSÄTTNING – För dig som är förälder till en ung vuxen som saknar sysselsättning, arbete eller studier.

Hjälp, var ska jag vända mig!? Vi riktar oss till dig som har en hemmaboende ung vuxen i åldern 18–29 år som saknar sysselsättning, arbete eller studier. 21/4 17.00-19.00 Tema SYSSELSÄTTNING Representanter inom psykiatri/beroende berättar om hur de möter personer som har drabbats av hemmasittande och hur de arbetar kring detta. Föreläsningen äger rum på …

En kostnadsfri digital föreläsning – TEMA SYSSELSÄTTNING – För dig som är förälder till en ung vuxen som saknar sysselsättning, arbete eller studier. Läs mer »

INSPELAD FÖRELÄSNIG – TEMA EKONOMI – För dig som är förälder till en ung vuxen som saknar sysselsättning, arbete eller studier.

Tema EKONOMI Hur ska man som ung vuxen uppnå en egen försörjning och vad händer när man blir skuldsatt? Föreläsningen ägde rum på zoom som ett samverkansprojekt mellan Stockholms Läns anhörigstöd och SNAPH och studieförbundet Sensus.  Se föreläsningen: https://www.youtube.com/watch?v=zPPyXyVF1BU Under vårens navigationskurs kommer du att få vägledning och information om olika former av stöd inom kommun, …

INSPELAD FÖRELÄSNIG – TEMA EKONOMI – För dig som är förälder till en ung vuxen som saknar sysselsättning, arbete eller studier. Läs mer »

SNAPH BJUDER IN TILL ÅRLIG WORKSHOP DEN 18 MAJ KL.9.00-11.00

Samarbetsfunktionen Stockholms Nätverk Aktion Psykisk Hälsa (SNAPH) bjuder in till den femte årliga workshopen.  Som medlemmar i nätverket är vi alla viktiga spelare. Kom med och påverka vår gemensamma framtid. Vad vill just du ha SNAPH till? Kom och berätta! Vad önskar nätverket? Hur ska vi utvecklas på bästa sätt? Hur skulle SNAPH kunna bedriva …

SNAPH BJUDER IN TILL ÅRLIG WORKSHOP DEN 18 MAJ KL.9.00-11.00 Läs mer »

INSPELAD FÖRELÄSNING Vägen mot suicid – Ett anhörigperspektiv

I Sverige avlider i genomsnitt 30 personer i suicid varje vecka. 2012 förlorade Leif Svanlund sin dotter Cecilia och det blev början till ett arbete kring att sammanställa forskningsinformation kring depression och självmord. Leif berättar hur vår hjärna påverkas av en depression  samt de tecken som vi anhöriga ska vara observanta på och som kan förutspå …

INSPELAD FÖRELÄSNING Vägen mot suicid – Ett anhörigperspektiv Läs mer »

En kostnadsfri digital föreläsning – Efter diagnosen – Annika Brar – den 22 april kl. 18.00-19.30

Efter diagnosen Allt fler barn, ungdomar och vuxna får diagnosen adhd eller autism. Efter utredningen upplever många att man kastas ut i ett vård- och stödsystem som är svårt att förstå och överblicka. Vem kan hjälpa till med vad?  Föreläsningen äger rum på zoom i samarbete med Attention Stockholms län och studieförbundet Sensus. Länk skickas …

En kostnadsfri digital föreläsning – Efter diagnosen – Annika Brar – den 22 april kl. 18.00-19.30 Läs mer »

En kostnadsfri digital föreläsning – För dig som är förälder till en ung vuxen som saknar sysselsättning, arbete eller studier.

Hjälp, var ska jag vända mig!? Vi riktar oss till dig som har en hemmaboende ung vuxen i åldern 18–29 år som saknar sysselsättning, arbete eller studier. 31/3 17.00-19.00Tema REGIONEN Representanter inom psykiatri/beroende berättar om hur de möter personer som har drabbats av hemmasittande och hur de arbetar kring detta. Föreläsningen äger rum på zoom …

En kostnadsfri digital föreläsning – För dig som är förälder till en ung vuxen som saknar sysselsättning, arbete eller studier. Läs mer »

En kostnadsfri digital föreläsning – Inflytande i rättspsykiatrin- Kl. 18.00-20.00 den 29 april

Personer som vårdas inom rättspsykiatrin är en utsatt grupp som ofta saknar insyn, delaktighet och inflytande över sin egen vård. Många upplever också ett stort självstigma. Visst arbete görs för att involvera patienter och anhöriga i vården, men det finns utvecklingspotential för att öka brukarinflytandet. Med anledning av detta har NSPH startat ett nytt Arvsfondsprojekt …

En kostnadsfri digital föreläsning – Inflytande i rättspsykiatrin- Kl. 18.00-20.00 den 29 april Läs mer »

Anmälan stängd. En kostnadsfri digital föreläsning – För dig som är förälder till en ung vuxen som saknar sysselsättning, arbete eller studier.

Hjälp, var ska jag vända mig!? Vi riktar oss till dig som har en hemmaboende ung vuxen i åldern 18–29 år som saknar sysselsättning, arbete eller studier. 24/3 17.00-19.00Tema KOMMUNEN Anhöriga har rätt till eget stöd, men få vet om att anhörigstöd finns. Vilka stödinsatser kan du få från din kommun och deras samarbetsorganisationer och hur går …

Anmälan stängd. En kostnadsfri digital föreläsning – För dig som är förälder till en ung vuxen som saknar sysselsättning, arbete eller studier. Läs mer »