SNAPH-logo-webb-transparant-vit-text-49x65_a7560dcbb40d2c8d858fd182978e856d

SNAPH är en samordningsfunktion för aktörer inom Stockholmsregionen som erbjuder stöd till anhöriga som lever nära personer med psykisk ohälsa. 

Registrera dig i nyhetsbrevet

SNAPH består av tre delar.

Styrgrupp

Styrgruppen består av representanter från de kommunala anhörigstöden, landstingets psykiatri samt intresseorganisationer inom psykisk ohälsa och ansvarar för nätverkets långsiktiga och övergripande strategi.

Nätverk

Alla med koppling till någon verksamhet som gynnar intressegruppen anhöriga till personer med psykisk ohälsa är välkomna att ingå i nätverket.

Arbetsgrupper

Alla som ingår i nätverket SNAPH kan engagera sig i befintliga arbetsgrupper eller initiera nya. I arbetsgrupperna ingår personer från olika professioner och intressegrupper - alla med ett gemensamt intresse för en enskild fråga.

Bli medlem i nätverket och gör skillnad!

Fördelar med att ingå i nätverket för dig och din verksamhet:

  • Ni håller er uppdaterad på området.
  • Ni får möjlighet nå ut till många fler personer än idag.
  • Stora möjligheter att påverka anhörigstödet inom hela Stockholmsregionen.
  • Ökning av kontaktytorna och möjligheten att samarbeta med andra som har samma inriktning.
  • En möjlighet att erbjuda din målgrupp ett utbud av aktiviteter runt om i hela region Stockholm.

Förväntningar på dig som deltagare:

  • Du och din verksamhet förväntas svara på den årliga kartläggningen.
  • Du och din verksamhet förväntas erbjuda tillträde till vissa aktiviteter för relevanta anhöriga.
  • Du och din verksamhet förväntas lägga ut information om era aktiviteter på facebooksidan Anhörigstöd i Stockholms län.
  • Någon från din verksamhet förväntas delta på den årliga nätverksträffen under maj månad.

Tillsammans är vi starkare

SNAPH ger både insikt och gör det möjligt att göra skillnad på riktigt.
Medlem

Stockholms Nätverk Aktion Psykisk Hälsa – SNAPH

SNAPH är en samordningsfunktion för aktörer inom Stockholmsregionen som erbjuder anhörigstöd till förmån för personer som lever nära psykisk ohälsa. SNAPH välkomnar alla som på ett eller annat sätt engagerar sig i målgruppen. I nätverket ingår aktiva föreningsmedlemmar, anställda inom privat eller offentlig verksamhet, verksamma i trossamfund och studieförbund.

Här kan du ladda ner vår folder

_SNAPH folder red

När du registrerar dig i SNAPHs nyhetsbrev, kontaktar oss eller anmäler dig till en konferens sparas dina personuppgifter och du samtycker till att dina uppgifter registreras. Registrerade uppgifter används enbart till att kunna bedriva SNAPHs verksamhet och för informationsutskick. SNAPHs är registeransvarig. Vi delar aldrig dina uppgifter med andra och du kan när som helst avregistrera dig och få dina uppgifter borttagna genom att kontakta oss.