Nätverkstaden är ett sätt för olika aktörer inom nätverket SNAPH att finna vägar till samarbete.

• Ekonomi
• Kunskap och kompetens
• Lokaler
• Logistik
• Informationsspridning
• Etc.

Har din organisation idéer eller pågående projekt som ni vill samverka kring tillsammans med andra deltagare i SNAPHs nätverk?

Så här går det till:

1. Fyll i formuläret nedan.
2. SNAPHs arbetsgrupp bedömer projektet utifrån fastställda etiska riktlinjer.
3. Du och din organisation kontaktas av SNAPHs arbetsgrupp och tilldelas en kontaktperson.
4. Information om projektet och den form av samarbete ni efterfrågar sprids i SNAPHs informationskanaler.

När du registrerar dig i SNAPHs nyhetsbrev, kontaktar oss eller anmäler dig till en konferens sparas dina personuppgifter och du samtycker till att dina uppgifter registreras. Registrerade uppgifter används enbart till att kunna bedriva SNAPHs verksamhet och för informationsutskick. SNAPHs är registeransvarig. Vi delar aldrig dina uppgifter med andra och du kan när som helst avregistrera dig och få dina uppgifter borttagna genom att kontakta oss.

Tillsammans är vi starkare

SNAPH ger både insikt och gör det möjligt att göra skillnad på riktigt.
Medlem

Bli medlem i nätverket och gör skillnad!

Stockholms Nätverk Aktion Psykisk Hälsa – SNAPH

SNAPH är en samordningsfunktion för aktörer inom Stockholmsregionen som erbjuder anhörigstöd till förmån för personer som lever nära psykisk ohälsa. SNAPH välkomnar alla som på ett eller annat sätt engagerar sig i målgruppen. I nätverket ingår aktiva föreningsmedlemmar, anställda inom privat eller offentlig verksamhet, verksamma i trossamfund och studieförbund.

Registrera dig i nyhetsbrevet

SNAPH består av tre delar.

Arbetsgrupp

Arbetsgruppen består av representanter från de kommunala anhörigstöden, landstingets psykiatri samt intresseorganisationer inom psykisk ohälsa.

Nätverk

Alla med koppling till någon verksamhet som gynnar intressegruppen anhöriga till personer med psykisk ohälsa är välkomna att ingå i nätverket.

Resursgrupp

Experter inom olika områden som på ett eller annat sätt bidrar min sin kunskap och tid.