Tillsammans är vi starkare

Har din organisation idéer eller pågående projekt som ni vill samverka kring tillsammans med andra deltagare i SNAPHs nätverk? Nätverkstaden är en metod att finna vägar till samarbete mellan olika aktörer i nätverket SNAPH. Här skapar vi arbetsgrupper som med förenade krafter kan få saker att hända.

Vi har alla olika förutsättningar. Dessa är exempel på viktiga pusselbitar som en annan aktör med samma målsättningar kanske vill hjälpa till med:

• Ekonomi
• Kunskap och kompetens
• Lokaler
• Logistik
• Informationsspridning
• Etc.

Pågående arbetsgrupper

Känn dig varmt välkommen att bidra i någon av våra pågående arbetsgrupper – här följer information om vilka dessa är och vem du kan kontakta.

Barnrättsgruppen (gällande barn som anhöriga)

  • Juridikgruppen (Barnbalksgruppen)
   Gruppen tittar på lagstiftningar som rör barns rätt från ett anhörigperspektiv.
   Kontakt:
   Mikael Nylander
   08-568 919 26
   mikael.nylander@danderyd.se
  • Familjesystem
   Gruppen undersöker utvecklingen mot ett ökat barnperspektiv när det gäller anhörigfrågor.
   Kontakt:
   Eva Carlström Wedberg
   0708396619
   eceriksson58@gmail.com
  • Eventgruppen
   Gruppen anordnar föreläsningar och olika events som paneldiskussioner och workshops för att belysa barnrättsfrågor då barn är anhöriga.
   Kontakt:
   Julia Svahn
   julia.svahn@sundbyberg.se
   08-706 68 67

Gruppen för informationsspridning

  • Kontaktvägar inom landets regioner
   Gruppen skapar ett systematiskt system för kontaktspridning till landets regioner.
   Kontakt:
   Marie Winbo
   08-508 10 773
   marie.winbo@stockholm.se

Kontaktvägar inom landets föreningar och organisationer
Kontakt:
Mikael Nylander
08-568 919 26
mikael.nylander@danderyd.se

Svårnådda grupper
Gruppen söker nyckelpersoner inom landets ”utanförsområden”  med ambition att skapa förutsättning för
viktig samhällsinformation.
Kontakt:
Peter Wettainen
073-2030420
wettainen@yahoo.com

ACT gruppen
Ett nätverk för dig som har utbildning inom ACT.
Kontakt:
Johan Nicander
johan.nicander@botkyrka.se

 Nätverket för problematisk skolfrånvaro
Kontakt:
Julia Svahn
julia.svahn@sundbyberg.se
08-706 68 67

Anna Jepsen
anna.jepsen@​stockholm.se

Telefon08-508 06 509

Så här går det till:

1. Fyll i formuläret nedan.
2. SNAPHs arbetsgrupp bedömer projektet utifrån fastställda etiska riktlinjer.
3. Du och din organisation kontaktas av SNAPHs arbetsgrupp och tilldelas en kontaktperson.
4. Information om projektet och den form av samarbete ni efterfrågar sprids i SNAPHs informationskanaler.

När du registrerar dig i SNAPHs nyhetsbrev, kontaktar oss eller anmäler dig till en konferens sparas dina personuppgifter och du samtycker till att dina uppgifter registreras. Registrerade uppgifter används enbart till att kunna bedriva SNAPHs verksamhet och för informationsutskick. SNAPHs är registeransvarig. Vi delar aldrig dina uppgifter med andra och du kan när som helst avregistrera dig och få dina uppgifter borttagna genom att kontakta oss.
SNAPH ger både insikt och gör det möjligt att göra skillnad på riktigt.
Medlem

Bli medlem i nätverket och gör skillnad!

Stockholms Nätverk Aktion Psykisk Hälsa – SNAPH

SNAPH är en samordningsfunktion för aktörer inom Stockholmsregionen som erbjuder anhörigstöd till förmån för personer som lever nära psykisk ohälsa. SNAPH välkomnar alla som på ett eller annat sätt engagerar sig i målgruppen. I nätverket ingår aktiva föreningsmedlemmar, anställda inom privat eller offentlig verksamhet, verksamma i trossamfund och studieförbund.

Registrera dig i nyhetsbrevet

SNAPH består av tre delar.

Arbetsgrupp

Arbetsgruppen består av representanter från de kommunala anhörigstöden, landstingets psykiatri samt intresseorganisationer inom psykisk ohälsa.

Nätverk

Alla med koppling till någon verksamhet som gynnar intressegruppen anhöriga till personer med psykisk ohälsa är välkomna att ingå i nätverket.

Resursgrupp

Experter inom olika områden som på ett eller annat sätt bidrar min sin kunskap och tid.