skoljuridik uppföljning

Not at all Likely Extremely Likely
1 = instämmer inte alls 10 = instämmer helt.
Not at all Likely Extremely Likely
1 = instämmer inte alls 10 = instämmer helt.
Not at all Likely Extremely Likely
1 = instämmer inte alls 10 = instämmer helt.
Not at all Likely Extremely Likely
1 = instämmer inte alls 10 = instämmer helt.