Stödgruppsprojektet – en effektutvärdering av stödgrupper för barn

Information om Stödgruppsprojektet!

Forskning visar att substansmissbruk inte bara medför negativa konsekvenser för den som brukar substanserna utan också för närstående som familjemedlemmar, vänner, arbetskollegor med flera.

En femtedel av barnen i Sverige växer upp där åtminstone en av föräldrarna har alkoholproblem och av dem har 15 % upplevt negativa konsekvenser av sina föräldrars drickande.
En av de vanligaste stödformerna för dessa barn, eller barn som har föräldrar med psykisk ohälsa, eller där det förekommer våld/bråk i familjen är stödgruppsprogram som finns över hela landet.
www.stodgruppsprojektet.se
Helén Olsson är forskningsassistent på  Stockholms Universitet. Har arbetat i över 23 år med stödgrupper för barn. Som praktiker har hon sett hur hjälpsamt detta stöd är för barn, men hittills har det inte funnits någon forskning på vilken effekt stödgrupper har.
Nu har Stockholms universitet äntligen fått forskningsmedel för att göra en utvärdering av vilken effekt stödgrupper har för barns mående. De barn som forskningen riktar sig till är de barn (6-12 år) som har minst en förälder som har eller har haft ett missbruk, mår eller har mått psykisk dåligt eller där det förekommit eller förekommer våld i familjen.
Helén söker därför föräldrar som vill delta i kontrollgruppen tillsammans med sitt barn, och på så sätt stödja forskningen och bidra till att fler barn erbjuds stödgruppsverksamhet.
De söker alltså barn som INTE går i stödgrupp till denna kontrollgrupp, som jämförelsegrupp. Barn som inte fått något stöd alls, eller barn som fått annat stöd, t ex stödsamtal.
Barn som går i stödgrupp kommer att träffa en annan kollega och får fylla i en enkät före och efter grupp.
 
Kontakta Helén per mejl eller mobilen så berättar hon mer 👍
Med vänlig hälsning! ❤
Helén Olsson
Email: helen.olsson@su.se
Mobil: 0721-47 37 68

Lämna en kommentar