Det långvariga föräldraskapet – att vara förälder till en ung vuxen med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som varken arbetar eller studerar

Välkommen till en föreläsning för dig som är förälder till en ung vuxen som varken arbetar eller studerar!

Det långvariga föräldraskapet – att vara förälder till en ung vuxen med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som varken arbetar eller studerar. Elin Pietras från Riksförbundet Attention berättar om resultat av projektet Vägen vidare.

Många barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, npf, har en problematisk skolgång med utmattning, ofullständiga betyg och sargad självkänsla som resultat. Det kan göra att klivet in i vuxenlivet blir svårt och föräldraskapet ställs inför nya utmaningar.

Vad finns det för vägar vidare för en ung vuxen med npf som varken arbetar eller studerar? Och hur stöttar man en ung vuxen som har svårt att komma vidare i livet? Det är lätt att fastna i oro kring sin ungdom. Hur ska man som förälder orka?

Tid: Måndag 11 mars kl. 18–20
Plats: Täby kommunhus, Esplanaden 3
Länk till anmälan:
https://taby.insurvey.com/-/FD0208986C101

Denna föreläsning riktar sig endast till föräldrar/vårdnadshavare. Du kan bo i vilken kommun som helst. 
För mer information och frågor: annamaria.bostrom@taby.se

 

Om projektet Vägen vidare
Vägen vidare är ett treårigt projekt som drivs av Riksförbundet Attention och finansieras av Allmänna arvsfonden. Projektet pågår 2022–2025. Projektets syfte är att samla och lyfta ungas erfarenheter av att varken arbeta eller studera och som har NPF. Om projektet på Attentions webbplats.