Välkommen till en kostnadsfri digital grundkurs – Empatitrygg – förebyggande och återhämtande stresshantering vid empatistress

Välkommen på en kostnadsfri digital grundkurs

EMPATITRYGG

– stresshantering vid empatistress

Att möta någon annans lidande utan att känna att man kan förändra något för den andre, kan bli känslomässigt stressande och leda till emotionell utmattning, s.k. empatitrötthet. Det kan börja med att man inte kan eller hinner ge det bemötande som man ser att andra behöver. Till slut orkar man inte vara inkännande längre och skyddar sig med att bli distanserad och avstängd mot de man ska hjälpa.

Några blir i nästa steg emotionellt utmattade.

Risken att den närståendes kropps- och känsloreaktioner förs över till den anhöriga, s.k. sekundär traumatisering, ökar om hjälparen (den anhöriga i detta fall) inte är medveten om den process som sker.

Under fyra tillfällen får du lära dig mer om empatistress och vad som kan leda till emotionell utmattning, varningssignaler om du är på väg mot empatitrötthet eller om du kanske redan är där.

Men FRAMFÖRALLT så kommer du att få lära dig tekniker för att förebygga och/eller återhämta dig från empatitrötthet.

EMPATITRYGG handlar om att skapa medvetenhet om sin egen anhörigsituation, kunskap om tillståndet empatistress och tekniker som självreglerar nervsystemet, höjer självkunskap och skapar trygghet och balans i sin empatiska förmåga.

 

Du kommer att få

  • lära dig att identifiera symptom på empatitrötthet
  • lära dig praktiska, positiva strategier för att minska risken för empatitrötthet
  • lära dig olika andningstekniker och rörelser som kan sänka ditt blodtryck på några minuter, ge dig en bättre sömn
  • prova olika metoder för att hitta en djupare kontakt med dig själv och stillhet för återhämtning genom guidningar
  • en större acceptans och blir mer kärleksfull mot dig själv och andra
  • möjlighet till att reflektera och ställa frågor mot slutet av varje tillfälle

Datum:

onsdag 6 mars,

onsdag 20 mars

onsdag 3 april

onsdag17 april

Tid: 13.00-14.00

Var: Plattformen Teams

 

Kursledare: 
Julia Svahn brinner för att sprida kunskap och tekniker så att fler människor kan stärkas i sin hälsa genom sin egen inneboende kapacitet. Hon är utbildad hälsopedagog/folkhälsovetare, har jobbat med förebyggande hälsoarbete i över 15 år och specialiserat sig inom empatistress och empatitrötthet. I åtta år han hon jobbat med anhöriga i Sundbybergs stad och håller kurser i stresshantering, empatistress och yoga. Idag arbetar hon genom modellen Empatitrygg, som syftar till att medvetandegöra, öka kunskap och lära ut tekniker i självkännedom, självmedkänsla och självreglering.

När du registrerar dig i SNAPHs nyhetsbrev, kontaktar oss eller anmäler dig till en konferens sparas dina personuppgifter och du samtycker till att dina uppgifter registreras. Registrerade uppgifter används enbart till att kunna bedriva SNAPHs verksamhet och för informationsutskick. SNAPHs är registeransvarig. Vi delar aldrig dina uppgifter med andra och du kan när som helst avregistrera dig och få dina uppgifter borttagna genom att kontakta oss.