Presentation av kursen Familjeband -en kurs, utvecklad för anhöriga till personer borderline personlighetssyndrom

Hjälp anpassad för anhöriga till borderline/EIPS


Hur ser problematiken för anhöriga till borderline/EIPS ut?

Hur får anhöriga tillgång till utbildning?

Hur är kursen Familjeband upplagd?

Föreläsarna förklarar även hur färdigheter lärda under kursen påverkar relationen till närstående

Föreläsare:
Annika Sörnäs och Mats Hammarbäck

Datum: 29 februari
Tid: 18.00-19.30
Plats: på Zoom

Lidandet hos anhöriga till personer med BPS (borderline personlighetssyndrom)/EIPS (emotionell instabil personlighetssyndrom), har i studier visat sig vara större än lidandet hos anhöriga till personer med andra psykiatriska tillstånd. Vad kan vi göra för dessa anhöriga?

Annika Sörnäs och Mats Hammarbäck berättar om Familjeband, en 15 veckors kurs speciellt utvecklad för anhöriga till personer med BPS/EIPS, som syftar till att de ska få del av de senaste rönen kring problematiken och lära färdigheter för att ta hand om sig själva.

 

Anmäl dig i formuläret nedanför. Länk skickas ut dagen innan föreläsningen. 

När du registrerar dig i SNAPHs nyhetsbrev, kontaktar oss eller anmäler dig till en konferens sparas dina personuppgifter och du samtycker till att dina uppgifter registreras. Registrerade uppgifter används enbart till att kunna bedriva SNAPHs verksamhet och för informationsutskick. SNAPHs är registeransvarig. Vi delar aldrig dina uppgifter med andra och du kan när som helst avregistrera dig och få dina uppgifter borttagna genom att kontakta oss.