Välkommen till en inspirationsträff om projektidéer med Sensus

Välkommen på en inspirationsträff om projektmöjligheter med studieförbundet Sensus

Har du projektidéer som rör anhörigfrågor vid psykisk ohälsa? Vill du samarbeta över gränser?  Saknar du tid, ork eller förmåga att skriva långa ansökningar? 

Nätverket SNAPH bildades för att främja ett brett samarbete kring anhörigfrågor vid psykisk hälsa. Konceptet ”nätverkstan” vill främja arbete över gränserna mellan olika intresseföreningar, psykiatri och kommunernas verksamheter. 

Genom vårat goda samarbete med studieförbundet Sensus finns nu stora möjligheter att realisera gemensamma kraftansträngningar runt frågor som angår mer än bara en aktör. 

Anders Romare och Mats Åkerström är verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Sensus och är specialiserade på att skriva projektansökningar. 

Sensus arbetar sedan lång tid tillbaka med existentiella frågor och är öppna för att hitta samarbetspartners där intressanta synergieffekter uppstår. 

När: 23 Januari klockan 9.00-10.30
Var: Digitalt på ZOOM (länk skickas ut i god tid) 

 

Varmt välkommen!

 

ANMÄL DIG I FORMULÄRET HÄR NEDANFÖR 

När du registrerar dig i SNAPHs nyhetsbrev, kontaktar oss eller anmäler dig till en konferens sparas dina personuppgifter och du samtycker till att dina uppgifter registreras. Registrerade uppgifter används enbart till att kunna bedriva SNAPHs verksamhet och för informationsutskick. SNAPHs är registeransvarig. Vi delar aldrig dina uppgifter med andra och du kan när som helst avregistrera dig och få dina uppgifter borttagna genom att kontakta oss.