Välkommen till en digital föräldragrupp för dig som har barn med sällsynt diagnos

Är du förälder till ett barn med sällsynt diagnos?

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) i samverkan, tillsammans med Sveriges kommunala anhörigstöd och Nka inbjuder till en digital föräldragrupp för kunskap, stöd och erfarenhetsutbyte.

Datum och tider under våren 2024: 
kl. 13:00-15:00 

6, 20 mars
10, 24 april
8, 22 maj

Har du ett barn med en sällsynt diagnos under 18 år och önskar träffa andra i liknande situation är du varmt välkommen att anmäla dig. Föräldragruppen är tillfälle för dig att ta upp frågor, hitta strategier i vardagslivet och reflektera tillsammans med föräldrar i liknande situation.

Vi kommer att ses digitalt vid sex tillfällen där vi tillsammans pratar kring olika teman.  
Vi som håller i träffarna är Cecilia Lidholm verksamhetsutvecklare på CSD sydöst och Mikael Nylander, Anhörigkonsulent på Danderyds kommun.

Cecilia representerar CSD i samverkan, men arbetar på CSD Sydöst till vardags som verksamhetsutvecklare och håller både fysiska och digitala föräldragrupper i Jönköping, Kalmar och Östergötlands län. Hon har stor erfarenhet inom funktionshinderområdet med fokus på det sällsynta. Hon har även själv en son med en sällsynt diagnos.

Mikael arbetar till vardags som anhörigkonsulent på Danderyds kommun och har stor erfarenhet av att möta anhöriga i livets olika skeden. Mikael är även representant för Sveriges kommunala anhörigstöd.

Vi kommer att träffas digitalt via Zoom.  
Vi hoppas att många av er vill vara med och delta och vi ser fram mot att mötas! Hör gärna av er, om ni har några frågor. 

Varmt välkommen!

Du/ni anmäler dig/er senast den 1 mars i formuläret nedanför. Antal platser är begränsat. Vi kommer därefter att kontakta dig/er för ytterligare information.

För frågor kontakta:
mikael.nylander@danderyd.se
cecilia.lidholm@regionostergotland.se

När du registrerar dig i SNAPHs nyhetsbrev, kontaktar oss eller anmäler dig till en konferens sparas dina personuppgifter och du samtycker till att dina uppgifter registreras. Registrerade uppgifter används enbart till att kunna bedriva SNAPHs verksamhet och för informationsutskick. SNAPHs är registeransvarig. Vi delar aldrig dina uppgifter med andra och du kan när som helst avregistrera dig och få dina uppgifter borttagna genom att kontakta oss.

Lämna en kommentar