INSPELAD FÖRELÄSNIG – TEMA FÖRENINGAR – För dig som är förälder till en ung vuxen som saknar sysselsättning, arbete eller studier.

Tema FÖRENINGAR

Företrädare för Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) berättar om hjälp och stöd från Stockholmsområdets intresseföreningar. Genom en förening kan du få hjälp och stöd och du hittar även andra som befinner sig i en liknande situation som din. NSPH har följande medlemsorganisationer: Frisk &Fri, Attention, Balans, RFHL, RSMH,  Schizofreniförbundet, OCD-förbundet, SPES, Sveriges Fontänhus, ÅSS, FMN, SHEDO och Suicide Zero.

Föreläsningen ägde rum på zoom som ett samverkansprojekt mellan Stockholms Läns anhörigstöd och SNAPH och studieförbundet Sensus. 

Se föreläsningen: 
https://www.youtube.com/watch?v=xVFHMeMuM64

Under vårens navigationskurs kommer du att få vägledning och information om olika former av stöd inom kommun, region och föreningar.
Du är välkommen att delta på samtliga tillfällen eller endast på de tillfällen du tycker är mest relevant för dig.
Här hittar du samtliga föreläsningar: https://www.danderyd.se/globalassets/globala-filer/omsorg-och-socialt-stod/forelasningar-och-kurser/navigationskurs-for-foralder-med-hemmaboende-barn.pdf

Varje tillfälle inleds med en föreläsning på ca 1,5 timme och följs upp med en halvtimmes frågestund. Kurstillfällena sker online och är kostnadsfria.

Vid frågor kontakta anhörigkonsulent Anna Jepsen
Tel: 08-508 06 509
anna.jepsen@stockholm.se