INSPELAD FÖRELÄSNING – Inflytande i rättspsykiatrin

Personer som vårdas inom rättspsykiatrin är en utsatt grupp som ofta saknar insyn, delaktighet och inflytande över sin egen vård. Många upplever också ett stort självstigma. Visst arbete görs för att involvera patienter och anhöriga i vården, men det finns utvecklingspotential för att öka brukarinflytandet. Med anledning av detta har NSPH startat ett nytt Arvsfondsprojekt – i samarbete med rättspsykiatrin i Stockholm, Katrineholm, Örebro, Vadstena, Växjö och Säter.

Föreläsningen ägde rum på zoom i samarbete med studieförbundet Sensus.

Sten Lundin, 54 år
”Jag har alltid varit samhällsengagerad och föreningsaktiv. Utbildad mentalskötare sedan 1995 och har dömts och vårdats inom rättspsykiatrin i 3 år. Jag har diagnos bipolär sjukdom och arbetar nu inom projektet Inflytande i rättspsykiatrin.”

Emelie Lundin, projektledare Inflytande i rättspsykiatrin (NSPH)

Jag har min bakgrund inom process- och utvecklingsinriktat arbete hos civilsamhället och folkbildningen, genom framför allt Studieförbundet Vuxenskolan – där jag tidigare jobbat i drygt 15 år med samverkan mellan ideell och offentlig sektor. Nu arbetar jag  för ett ökat brukarinflytande i rättspsykiatrin hos NSPH (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa).

Vid frågor kontakta: mikael.nylander@danderyd.se