En kostnadsfri digital föreläsning – Res från empatitrötthet till självmedkänsla och balans! – Tisdagen den 3 oktober kl. 18.00-19.30

Res från empatitrötthet till självmedkänsla och balans!

Fyll på resväskan med tekniker som hjälper

Tisdagen den 3 oktober kl. 18.00-19.30

Res från empatitrötthet till självmedkänsla (002)

En person som har stor empatisk förmåga kan ibland drabbas av baksidan av den. Om din roll i din relation till ditt barn, vän, parter eller förälder, är att vara hjälpare så är det viktigt att även kunna ta hand om sig själv. Det har du säkert hört en massa gånger. Men hur gör man det när det inte finns någon tid eller energi att ta ifrån? Och varför mår du dåligt när det är din närstående som är sjuk?

Att drabbas av empatistress är något som är långt vanligare än många vet om. Ännu färre vet vad man ska göra åt det. Det kanske inte finns någon universallösning – men genom att skapa en medvetenhet om vilka känslor som tillhör vem och se var dina gränser går tar dig en bra bit på vägen. Det kan man göra genom både tanke, rörelser, andning och medvetenhet.

I den här föreläsningen får du:

  • en förståelse för vad empati, medkänsla och självmedkänsla är och hur de kan samspela

  • förståelse för vad empatistress är och vad det kan leda till.

  • möjlighet att prova olika tekniker för att urskilja och möta dina egna behov och inte bara din närståendes.

  • prova på kropps- och tankeövningar som kan ge dig luftrum och balans

Föreläsaren: 
Julia Svahn brinner för att sprida kunskap och tekniker så att fler människor kan stärkas i sin hälsa genom sin egen inneboende kapacitet. Hon är utbildad hälsopedagog/folkhälsovetare och har jobbat med förebyggande hälsoarbete i över 15 år. I sju år han hon jobbat med anhöriga i Sundbybergs stad och håller kurser i stresshantering, empatistress och yoga. Hon använder sig både av samtal och olika kroppstekniker för att stötta och vägleda till ett bättre mående.

Anmälan genom formuläret nedanför:

När du registrerar dig i SNAPHs nyhetsbrev, kontaktar oss eller anmäler dig till en konferens sparas dina personuppgifter och du samtycker till att dina uppgifter registreras. Registrerade uppgifter används enbart till att kunna bedriva SNAPHs verksamhet och för informationsutskick. SNAPHs är registeransvarig. Vi delar aldrig dina uppgifter med andra och du kan när som helst avregistrera dig och få dina uppgifter borttagna genom att kontakta oss.
Stockholm