En kostnadsfri digital föreläsning – Att växa upp och ta sig an vuxenlivet som anhörig vid missbruk och psykisk ohälsa – Den 2 december – kl.18.00 – 19.30

Malin Gröning berättar om sitt anhörigskap, om att växa upp i en dysfunktionell familj med både psykisk ohälsa och missbruk.
Hon delar mig sig av sin upplevelse av att vara det tysta barnet till att växa upp, där hon länge var den duktiga, den ”lyckade” som har klarat sig till att ta sig an vuxenlivet, att förstå sitt eget anhörigskap och vägen mot förändring.

Föreläsningen äger rum på zoom i samarbete med  studieförbundet Sensus.
När du registrerar dig i SNAPHs nyhetsbrev, kontaktar oss eller anmäler dig till en konferens sparas dina personuppgifter och du samtycker till att dina uppgifter registreras. Registrerade uppgifter används enbart till att kunna bedriva SNAPHs verksamhet och för informationsutskick. SNAPHs är registeransvarig. Vi delar aldrig dina uppgifter med andra och du kan när som helst avregistrera dig och få dina uppgifter borttagna genom att kontakta oss.