Föreläsningen är inställd! – Att växa upp och ta sig an vuxenlivet som anhörig vid missbruk och psykisk ohälsa – Den 2 december – kl.18.00 – 19.30

Malin Gröning berättar om sitt anhörigskap, om att växa upp i en dysfunktionell familj med både psykisk ohälsa och missbruk.
Hon delar mig sig av sin upplevelse av att vara det tysta barnet till att växa upp, där hon länge var den duktiga, den ”lyckade” som har klarat sig till att ta sig an vuxenlivet, att förstå sitt eget anhörigskap och vägen mot förändring.

Föreläsningen äger rum på zoom i samarbete med  studieförbundet Sensus.