En kostnadsfri digital föreläsning – Två parallella resor – Den spelberoendes och den anhöriges – den 9 december kl.18.00 – 19.30

Resan som spelberoende och anhörig börjar vid olika tidpunkter men sker sedan parallellt. Genom föreningens självhjälpsmöten så har vi båda utifrån våra olika perspektiv lyckats vända en jobbig situation till en utvecklande erfarenhet och spelfrihet. Genom att samtala i grupp så öppnas nya vägar till ett tillfrisknande, både som anhörig och spelare.  

Henrik Nygren, spelfri spelberoende och rådgivare på Spelberoendes förening Stockholm

Anna Bengtsson, anhörig till en spelberoende son och volontär på Spelberoendes

Föreläsningen äger rum på zoom i samarbete med FMN, Spelberoendes förening Stockholm och studieförbundet Sensus.
När du registrerar dig i SNAPHs nyhetsbrev, kontaktar oss eller anmäler dig till en konferens sparas dina personuppgifter och du samtycker till att dina uppgifter registreras. Registrerade uppgifter används enbart till att kunna bedriva SNAPHs verksamhet och för informationsutskick. SNAPHs är registeransvarig. Vi delar aldrig dina uppgifter med andra och du kan när som helst avregistrera dig och få dina uppgifter borttagna genom att kontakta oss.