YRKESVERKSAM – för Människor Som Möter Människor i svåra livssituationer i arbetet

Yrkesverksam och Empatitrött!

Den här föreläsningen riktar sig specifikt till dig som arbetar med människor i svåra livssituationer.

Den här föreläsningen riktar sig specifikt till dig som arbetar med människor i svåra livssituationer.

Inom människovårdande yrken, där du som hjälpare ofta möter människor i svåra livssituationer förekommer det höga nivåer av sjukskrivningar som kan kopplas till stress och stressrelaterade tillstånd.

Ett uttryck som ger en mer specifik beskrivning av den känslomässiga stress som kopplas till hjälpande arbete är empatitrötthet. Det är fenomen som kan återspegla sekundär traumatisering där klientens svåra och traumatiska upplevelser överförs till hjälparen.

Empatitrötthet är ett paraplybegrepp som innefattar många nivåer av stressreaktioner och kan uppstå som en smygande process vilket har som effekt att den professionella hjälparen ofta inte är medveten om det i början. Det kan vara alltifrån knappt märkbar, måttlig emotionell påverkan för en del – till ett överväldigande tillstånd för andra och leda till att den professionella hjälparen kan känna avsaknad av både empati och energi. I längden kan tillståndet leda till utmattning.

Men det går att förebygga en längre empatitrötthet och undvika utmattning!

I denna föreläsning kommer du att få kunskap om det övergripande skeendet, få förståelse för vad praktiska självrelegerande övningar kan hjälpa till med och förhoppningsvis något du själv kan ta med dig för att förebygga empatitrötthet och stärka din egen såväl som dina klienters hälsa.

Du kan genom metoden EMPATITRYGG  få ökad:

  • Självkännedom
  • Självreglering
  • Självmedkänsla
  • Återhämtning och resiliens

Föreläsaren Julia Svahn har jobbat med stresshantering och förebyggande hälsoarbete i över 15 år. Som cert. yogaterapeut och utbildare, använder hon sig av ett flertal nervsystemsreglerande tekniker, andning och mentala övningar för att hitta fokus och stilla sinnet. I drygt åtta år har hon jobbat med anhöriga i svåra livssituationer och under åren mött hälsomässiga utmaningar både hos sig själv och sina kollegor  att hålla hela vägen.

När: 12 mars kl.18.00-19.30

Var: Digitalt på Zoom

När du registrerar dig i SNAPHs nyhetsbrev, kontaktar oss eller anmäler dig till en konferens sparas dina personuppgifter och du samtycker till att dina uppgifter registreras. Registrerade uppgifter används enbart till att kunna bedriva SNAPHs verksamhet och för informationsutskick. SNAPHs är registeransvarig. Vi delar aldrig dina uppgifter med andra och du kan när som helst avregistrera dig och få dina uppgifter borttagna genom att kontakta oss.