Välkommen på en halvdagskonferens med SNAPH

SNAPH logo

VILL DU KUNNA PÅVERKA ANHÖRIGAS SITUATION VID PSYKISK OHÄLSA?

Stockholms Nätverk Aktion Psykisk Hälsa (SNAPH) är en samverkansfunktion mellan länets kommuner, Stockholms psykiatri och en lång rad intresseföreningar. Snaph har även ett nära samarbete med studieförbundet Sensus.
Under fem års tid har vi verkat med gemensamma krafter. Nu är SNAPH moget för ett nästa steg där  alla som vill har möjlighet att bidra efter sina egna förutsättningar. 
Varmt välkommen på en förmiddag tillsammans, så ska vi berätta mer om hur vi tänker. Tillsammans skapar vi stora möjligheter.
Datum:   Fredag den 18 November
Tid:  09.00-12.00
Plats:   Sensus lokaler på Medborgarplatsen 

Anmälan: Senast den 15 november

 
När du registrerar dig i SNAPHs nyhetsbrev, kontaktar oss eller anmäler dig till en konferens sparas dina personuppgifter och du samtycker till att dina uppgifter registreras. Registrerade uppgifter används enbart till att kunna bedriva SNAPHs verksamhet och för informationsutskick. SNAPHs är registeransvarig. Vi delar aldrig dina uppgifter med andra och du kan när som helst avregistrera dig och få dina uppgifter borttagna genom att kontakta oss.
Stockholm

Lämna en kommentar