UPPSTART AV TRE NYA ARBETSGRUPPER 2023

SNAPH logo

UPPSTART AV TRE NYA ARBETSGRUPPER INOM SNAPH-SAMARBETET

 
Ett stort tack till alla er som deltog på den senaste SNAPH-konferensen den 18 november. Sammanställningen av de samtal som fördes runt borden och era inskickade formulär visar på ett stort engagemang i en lång rad frågor. En sammanställning kommer skickas ut och vi presenterar inom kort även den film som skapades från konferensen. Tre arbetsgrupper initieras nu utifrån detta.
1. En tydlig röst höjdes för samarbete kring barnrättsfrågor. En arbetsgrupp med den inriktningen påbörjas därmed den 17 februari. 
2. Den andra arbetsgruppen som startar den 20 februari kommer fokusera på informationsspridning, med målsättning att hitta effektiva och heltäckande kanaler inom Stockholms län.
3. En tredje arbetsgrupp för dig som arbetar med terapiformen ACT (Acceptance and Commitment Therapy) och dess användning inom psykiatrin. Mer information om denna grupp inom kort.
Du är härmed inbjuden att delta i någon eller flera av dessa arbetsgrupper. Grupperna kommer arbeta autonomt och sätter upp målsättningar utifrån deltagarnas  ambitioner och möjligheter att engagera sig. 

 

VARMT VÄLKOMMEN!
 

Anmälan: FOKUS BARNSRÄTTSFRÅGOR/ANHÖRIG 
Datum:   Fredag den 17 Februari
Tid:  09.00-12.00
Plats:   Sensus lokaler på Medborgarplatsen
(Anmälan: Senast den 15 februari)

Arbetsgrupp barnrättsfrågor kl.9-12 den 17 februari (ID #2522)
När du registrerar dig i SNAPHs nyhetsbrev, kontaktar oss eller anmäler dig till en konferens sparas dina personuppgifter och du samtycker till att dina uppgifter registreras. Registrerade uppgifter används enbart till att kunna bedriva SNAPHs verksamhet och för informationsutskick. SNAPHs är registeransvarig. Vi delar aldrig dina uppgifter med andra och du kan när som helst avregistrera dig och få dina uppgifter borttagna genom att kontakta oss.

Anmälan: ARBETSGRUPP INFORMATIONSSPRIDNING
Datum: Den 20 februari
Tid: 13.30-15.00
Plats: Digitalt (länken skickas ut till dig som är anmäld någon dag innan)
(Anmälan senast den 18 februari)

Arbetsgrupp informationsspridning kl.13.30-15.00 den 20 februari (ID #2525)
När du registrerar dig i SNAPHs nyhetsbrev, kontaktar oss eller anmäler dig till en konferens sparas dina personuppgifter och du samtycker till att dina uppgifter registreras. Registrerade uppgifter används enbart till att kunna bedriva SNAPHs verksamhet och för informationsutskick. SNAPHs är registeransvarig. Vi delar aldrig dina uppgifter med andra och du kan när som helst avregistrera dig och få dina uppgifter borttagna genom att kontakta oss.
Stockholms Nätverk Aktion Psykisk Hälsa (SNAPH) är en samverkansfunktion mellan länets kommuner, Stockholms psykiatri och en lång rad intresseföreningar. Snaph har även ett nära samarbete med studieförbundet Sensus. 
Tillsammans skapar vi stora möjligheter!
Stockholm

Lämna en kommentar