STYRGRUPP

STYRGRUPP

Mikael Nylander, Danderyds kommun, Ordförande:
Mikael är senan 2015 anställd som anhörigkonsulent i Danderyds kommun och fungerar som länssamordnare för Stockholms norra nätverk i Sveriges kommunala anhörigstödsnätverk (SKA). Han sitter även med i SKA:s koordinatorgrupp.

Julia Svahn, Sundbybergs kommun, Vice ordförande, ansvar för kommunikation och sociala relationer:
Julia arbetar som anhörigstrateg i Sunbybergs kommun och ansvarar för att sköta kommunikationen både internt inom styrgruppen och externt med andra organisationer eller intressenter. I hennes uppdrag för snaph ingår att fungera som moderator och workshopledare på SNAPH’s konferenser. Hanterar också sociala relationer inom styrgruppen och främjar en positiv gruppdynamik.

Anna Jepsen, Bromma stadsdelsförvaltning, Andre vice ordförande, kursansvarig:
Anna arbetar som anhörigkonsulent i Bromma stadsförvaltning och fungerar som länssamordnare för Stockholms stad i Sveriges kommunala anhörigstödsnätverk (SKA). Hon sitter även med i SKA:s koordinatorgrupp. Anna ansvarar för planering, organisering och genomförande av kurser och utbildningar inom styrgruppens verksamhetsområde. Ansvarar för länkar till digitala möten och delegerar arbete kring programutbud.

Karina Braun, Attention Stockholm län, ledamot ansvarig NPF
Karina arbetar som kanslichef för Attention Stockholms län och ansvarar för den dagliga driften av kansliet såsom arbetsledning, arbetsfördelning och annat som hör ett kansli till. Attention Stockholms län har ett väl upparbetat nätverk inom region Stockholm och sitter med i flertal brukarråd, ex BUP, Psykiatribeställarna, HSF habilitering, Kulturförvaltningen och Färdtjänstutskottet.

Marie Brithell, ledamot ansvarig för uppföljning
Marie arbetar som anhörigkonsulent i Södertälje kommun och har många års erfarenhet av arbete inom psykiatrin. Hon säkerställer att SNAPH följer upp och utvärderar genomförda projekt och aktiviteter för att säkerställa effektivitet, kvalitet och måluppfyllelse.

Kela Dahlen, NSPH, Ledamot, Ansvarig för omvärldsbevakning
Kela är ordförande i OCD- föreningen i Stockholm och sitter med i styrelsen för Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Stockholms Län (NSPH). Hon ansvarar för uppdateringar om externa trender, händelser och utvecklingar inom området anhöriga vid psykisk ohälsa.

Ingrid Lindholm, Nka, bevakning av forskning och utbildning:
Ansvarar för att hålla sig informerad och presentera vad som är aktuellt inom forskning- och utbildning inom området anhöriga till personer med psykisk ohälsa i styrgruppen. I och med det dagliga arbetet på Nka kommer Ingrid i kontakt med vad som händer inom forskning och politik inom området.

Johan Nicander, Upplands-Väsby kommun, Sekreterare:
Johan arbetar som anhörigkonsulent i Upplands-Väsby kommun. Han ansvarar för att dokumentera möten, föra protokoll och hantera korrespondens för styrgruppen. Han ansvarar dessutom som SNAPH:s projektledare. 

Carola Nordebrink, Huddinge kommun,  Ledamot, ansvarig för arbetsgrupper
Carola arbetar som anhörigkonsulent i Huddinge kommun och fungerar som länssamordnare för Stockholms södra nätverk i Sveriges kommunala anhörigstödsnätverk (SKA).
Hon organiserar arbetsgrupper och ser till arbetsbeskrivningarna är uppdaterade, korrekta och att arbetet stöder styrgruppens övergripande mål.

Janine Semius, BISAM BUP Stockholm, ledamot, ansvarig kontaktperson till närsjukvård psykiatri, Stockholms läns sjukvårdsområde 
Janine Semius ansvarar för att informera styrgruppen om anhörigas upplevelser och behov inom regionens psykiatriska vård samt att sprida information till SLSO psykiatri om SNAPH:s arbete och aktiviteter. 

Leif Svanlund, SPES, Ledamot, ansvar för forskning och utveckling av psykisk hälsa
Leif är ledamot i SPES förbundsstyrelse och är en känd föreläsare om suicidprevention. Han ansvarar för att följa aktuell forskning inom området anhörigas situation och psykisk hälsa och att förmedla denna till styrgruppen.

Mats Hammarbäck. NSPH/ANBO, Ledamot

Stockholms Nätverk Aktion Psykisk Hälsa – SNAPH

SNAPH är en samordningsfunktion för aktörer inom Stockholmsregionen som erbjuder anhörigstöd till förmån för personer som lever nära psykisk ohälsa. SNAPH välkomnar alla som på ett eller annat sätt engagerar sig i målgruppen. I nätverket ingår aktiva föreningsmedlemmar, anställda inom privat eller offentlig verksamhet, verksamma i trossamfund och studieförbund.