SNAPH:s digitala föreläsningsprogram hösten 2021

MeWe- är en modell för att stötta ungdomar mellan 14-18 år som lever i familjer/miljöer med psykisk ohälsa.

Utbildningar för ledare och cirklar för ungdomar kommer att starta under hösten 2021. 

När någon som står oss nära har ett beroende påverkar det ofta både relationen och kommunikationen. Som anhörig kanske jag upplever att jag har provat allt och att jag inte når fram. Föreläsningen kommer att belysa kommunikation inspirerat av olika metoder såsom MI, CRAFT och ACT men även utifrån att hitta en självmedkänsla i den ofta mycket svåra situationen som anhörig. Vanja kommer att ta upp olika exempel på när kommunikationen kan vara trasslig och hur vi kan hitta nya sätt att uttrycka oss som kan öppna upp för samtal.

Den 22 september kl.18.00 – 19.30
Glöm inte det friska och våra resurser. Friskvård och salutogent tänkande – Julia Svahn och Johan Nicander

Salutgenes är läran om det friska och om resurser hos människan. 

Att utgå ifrån det salutogena är att ta tillvara på det som fortfarande fungerar och är gott i livet, samtidigt som vi hanterar vår funktionsnedsättning eller behandlar ohälsa. Kvällens föreläsning tar sin utgångspunkt i det salutogena perspektivet vid anhörigskap och öppnar upp för olika förutsättningar vid önskan om förändring.

Den 5 oktober kl.18.00 – 19.30
Lugn i stormen! Inre strateger i oroliga tider – Mikael Nylander 

Under föreläsningen presenteras ett antal inre strategier i syfte att stärka förmågan till  bibehållen sinnesro under stunder av yttre kaos. Föreläsaren hoppas även kunna inspirera lyssnaren till att genom ett aktivt mentalt arbete bygga trygga och stabila inre rum. 

Du får en uppsättning handfasta övningar med dig inom koncept som visualiseringsteknik, aktiv avledning och hur man kan använda kopplingen mellan association och emotion. 

 

Den 6 oktober – kl.18.00 – 19.30
Mor och dotter om livet med OCD – Kela Dahlén

Den 7 oktober kl.18.00 – 19.30
Att leva ett gott liv med bipolär sjukdom – Marianne Flynner och man

Marianne Flynner är en 67-årig f.d. anhörigkonsulent, som levt med diagnosen bipolär sjukdom typ 2 i nio år. Hon beskriver sin resa från en allvarlig livskris med sorg över förlust av hälsa, till självinsikt och acceptans. Hennes man, Thomas Hedmalm, medverkar och berättar hur det är att leva med någon som är bipolär. 

Den 14 oktober
kl 11.00 – 12.00
kl
18.00 – 19.30 
Family model – Camilla Lindeborg 

Den 21 oktober kl.18.00-19.30
Inte oss inte nu – Anhörigskap vid ALS – Inger Berg

Inger Berg berättar om sin och barnen relation till maken som fick ALS.

Den 28 oktober kl 18.00 – 19.30
Selektivt ätande – vad är det och behandlas det?

Undvikande/selektiv ätstörning, är en form av ätstörning där den som har diagnosen äter ett mycket begränsat urval av livsmedel och/eller för lite mat totalt sett. En viktig faktor är medfödd ökad känslighet vad gäller lukt, smak och konsistens hos mat. Det är exempelvis inte ovanligt att svårigheterna börjar redan under barnets första levnadsår.

När mitt barn har ett beroende får jag som förälder många svåra saker att hantera. Det kan dels vara saker som händer med och runt mitt barn men också mina egna tankar, känslor och mitt mående. I den här föreläsningen kommer Vanja ta upp både egna och andras erfarenheter av att vara anhörig som förälder samt vikten av att söka stöd och hitta sammanhang där jag kan dela mina upplevelser med andra människor i liknande situation.

 

Vilken vård och stöd fick anhöriga. En 2 årig undersökning från SPES.

Mer information kommer under sommaren.

Den 2 december kl.18.00-19.30
Att växa upp och ta sig an vuxenlivet som anhörig vid missbruk och psykisk ohälsa. Att förstå sitt anhörigskap och resan mot förändring.

Malin Gröning  berättar om sin uppväxt med en moder som haft missbruk och psykisk ohälsa hos båda föräldrarna.

Den 9 december kl.18.00-19.30
Spelberoende och anhörigperspektiv

Henrik från föreningen från spelberoende.

Mer information kommer.