SNAPH:s digitala föreläsningsprogram hösten 2021

Samtliga föreläsningar och kurser arrangeras i samarbete med studieförbundet Sensus. Varje föreläsare ansvarar för material och innehåll i sina föreläsningar

Vill du stötta ungdomar som lever nära psykisk ohälsa? – Ingrid Lindholm

Den inspelade föreläsningen är inte längre tillgänglig på SNAPH-video.  Detta beror på den nya tillgänglighetslagen om textning. Alla filmer finns tillgängliga i två veckor efter att de läggs ut. 

MeWe- är en modell för att stötta ungdomar mellan 14-18 år som lever i familjer/miljöer med psykisk ohälsa.

Utbildningar för ledare och cirklar för ungdomar kommer att starta under hösten 2021. 


HJÄLP!  Jag har kört fast i kommunikationen – Vanja Holmgren
Den inspelade föreläsningen är inte längre tillgänglig på SNAPH-video.  Detta beror på den nya tillgänglighetslagen om textning.

När någon som står oss nära har ett beroende påverkar det ofta både relationen och kommunikationen. Som anhörig kanske jag upplever att jag har provat allt och att jag inte når fram. Föreläsningen kommer att belysa kommunikation inspirerat av olika metoder såsom MI, CRAFT och ACT men även utifrån att hitta en självmedkänsla i den ofta mycket svåra situationen som anhörig. Vanja kommer att ta upp olika exempel på när kommunikationen kan vara trasslig och hur vi kan hitta nya sätt att uttrycka oss som kan öppna upp för samtal.

Den 22 september kl.18.00 – 19.30
Glöm inte det friska och våra resurser. Friskvård och salutogent tänkande – Julia Svahn och Johan Nicander

Den inspelade föreläsningen är inte längre tillgänglig på SNAPH-video.  Detta beror på den nya tillgänglighetslagen om textning.

Salutgenes är läran om det friska och om resurser hos människan. 

Att utgå ifrån det salutogena är att ta tillvara på det som fortfarande fungerar och är gott i livet, samtidigt som vi hanterar vår funktionsnedsättning eller behandlar ohälsa. Kvällens föreläsning tar sin utgångspunkt i det salutogena perspektivet vid anhörigskap och öppnar upp för olika förutsättningar vid önskan om förändring.

Den 5 oktober kl.18.00 – 19.30
Lugn i stormen! Inre strateger i oroliga tider – Mikael Nylander 

SE DEN INSPELADE FÖRELÄSNINGEN HÄR 

Under föreläsningen presenteras ett antal inre strategier i syfte att stärka förmågan till  bibehållen sinnesro under stunder av yttre kaos. Föreläsaren hoppas även kunna inspirera lyssnaren till att genom ett aktivt mentalt arbete bygga trygga och stabila inre rum. 

Du får en uppsättning handfasta övningar med dig inom koncept som visualiseringsteknik, aktiv avledning och hur man kan använda kopplingen mellan association och emotion. 

 

Den 6 oktober – kl.18.00 – 19.30
Mor och dotter om livet med OCD – Kela Dahlén

SE DEN INSPELADE FÖRELÄSNINGEN HÄR

Hej, vi är mor och dotter som kommer berätta om hur det är att leva med OCD. Kela som lever med sin OCD och Ulrica som är Kelas mamma. Vi kommer berätta för er hur det är att leva nära någon med OCD och hur relationen kan påverkas. Hur är det att försöka hjälpa sin dotter och hur är det att bli beroende av sin mamma genom sin OCD?

Föreläsningen äger rum på zoom i samarbete med OCD föreningen Stockholm och  studieförbundet Sensus.

Den 7 oktober kl.18.00 – 19.30
Att leva ett gott liv med bipolär sjukdom – Marianne Flynner och man

SE DEN INSPELADE FÖRELÄSNING HÄR

Marianne Flynner är en 67-årig f.d. anhörigkonsulent, som levt med diagnosen bipolär sjukdom typ 2 i nio år. Hon beskriver sin resa från en allvarlig livskris med sorg över förlust av hälsa, till självinsikt och acceptans. Hennes man, Thomas Hedmalm, medverkar och berättar hur det är att leva med någon som är bipolär. 

Den 14 oktober (två tillfällen under dagen)

”The Family model” – ett sätt att se familjer i sitt sammanhang

The Family Model är ett praktiskt bildverktyg som riktar sig till familjer där en eller flera har psykisk ohälsa. Camilla Linderborg arbetar som kurator inom BUP Stockholm och är även projektledare för ett utvecklingsprojekt där man provat att föra in modellen inom barn- och vuxenpsykiatrin i Stockholm.

Modellen är ett enkelt sätt att vid några få samtal kartlägga och tydliggöra det sammanhang som familjen befinner sig i med en ansats att se och möjliga vägar framåt. De flesta familjer och behandlare som provat modellen är positiva och det är deras åsikter som är viktigast när vi planerar framåt. Projektet som stödjs av Socialstyrelsen har pågått i 2 år och kommer att fortsätta även år 3.

Den 21 oktober kl.18.00-19.30
Inte oss inte nu – Anhörigskap vid ALS – Inger Berg

ANMÄL DIG HÄR!

Inger Berg delar med sig av sitt anhörigperspektiv vid sjukdomen ALS. Hennes man drabbades av sjukdomen 2012 vid 48 års ålder och gick bort i november 2014.

Den 28 oktober
Selektivt ätande – vad är det och behandlas det?

FÖRELÄSNINGEN ÄR TYVÄRR INSTÄLLD!

Undvikande/selektiv ätstörning, är en form av ätstörning där den som har diagnosen äter ett mycket begränsat urval av livsmedel och/eller för lite mat totalt sett. En viktig faktor är medfödd ökad känslighet vad gäller lukt, smak och konsistens hos mat. Det är exempelvis inte ovanligt att svårigheterna börjar redan under barnets första levnadsår.

Den 9 november kl.18.00-19.30
ORO SKAM SKULD SORG ILSKA MAKTLÖSHET SJÄLVKLANDER – Vad händer med mig som förälder när mitt barn använder droger?

ANMÄL DIG HÄR!

När mitt barn har ett beroende får jag som förälder många svåra saker att hantera. Det kan dels vara saker som händer med och runt mitt barn men också mina egna tankar, känslor och mitt mående. I den här föreläsningen kommer Vanja ta upp både egna och andras erfarenheter av att vara anhörig som förälder samt vikten av att söka stöd och hitta sammanhang där jag kan dela mina upplevelser med andra människor i liknande situation.

 

Den 24 november Kl. 18.00 – 19.30
Vägen mot suicid – Ett anhörigperspektiv
 Anmäl dig här!

 

Presentationen riktar sig till alla personer som har ett intresse av att få insikt i de många bakgrundsfaktorer som ligger bakom ett fullbordat suicid.

Frågan ”Varför” avled min närstående i suicid och att känna skuld över att ”inte ha gjort tillräckligt” för att förhindra min närståendes suicid är mycket vanliga reaktioner från anhöriga.

Den 2 december kl.18.00-19.30
Att växa upp och ta sig an vuxenlivet som anhörig vid missbruk och psykisk ohälsa. Att förstå sitt anhörigskap och resan mot förändring.

ANMÄL DIG HÄR! FÖRELÄSNINGEN ÄR INSTÄLLD!

Malin Gröning berättar om sitt anhörigskap, om att växa upp i en dysfunktionell familj med både psykisk ohälsa och missbruk.
Hon delar mig sig av sin upplevelse av att vara det tysta barnet till att växa upp, där hon länge var den duktiga, den ”lyckade” som har klarat sig till att ta sig an vuxenlivet, att förstå sitt eget anhörigskap och vägen mot förändring.

Den 9 december kl.18.00-19.30
Två parallella resor – Den spelberoendes och den anhöriges

ANMÄL DIG HÄR

Resan som spelberoende och anhörig börjar vid olika tidpunkter men sker sedan parallellt. Genom föreningens självhjälpsmöten så har vi båda utifrån våra olika perspektiv lyckats vända en jobbig situation till en utvecklande erfarenhet och spelfrihet. Genom att samtala i grupp så öppnas nya vägar till ett tillfrisknande, både som anhörig och spelare.  

Henrik Nygren, spelfri spelberoende och rådgivare på Spelberoendes förening Stockholm
Anna Bengtsson, anhörig till en spelberoende son och volontär på Spelberoendes förening

SNAPH:s samtalsgrupper och kurser hösten 2021

En kostnadsfri digital samtalsgrupp
SAMTALSGRUPP ANHÖRIG – PSYKISK OHÄLSA
Startdatum 31 augusti kl.14.00 – 16.00

En samtalsgrupp för dig över 18 år, som lever nära någon med psykisk ohälsa av något slag. Vi kommer att utgå från olika teman kring det som kan vara svårt men även prata kring glädje och vad som kan stärka dig i ditt liv. 
Samtalsledare:
Julia Svahn, Anhörigstrateg i Sundbyberg
Leif Svanlund, SPES i Stockholm

En kostnadsfri digital studiecirkel 
Du är också viktigast
Startdatum 12 oktober kl.18.00-20.00

Samtalsgruppen för dig som är mamma eller pappa till ett barn/tonåring med NPF diagnos. Att leva med ett barn som har NPF diagnos innebär att leva i ett extra utmanande föräldraskap. Man har ett barn som inte beter sig som andra barn och vanliga uppfostringsmetoder fungerar inte. Livet ställs på ända.

För att man ska orka måste man ändå ta hand om sig själv, men det är inte lätt att lösa den svåra ekvationen att fylla på sin egen energi när man samtidigt lever i en kaotisk vardag. Ändå är det viktigt. Du är ju faktiskt också viktigast och ingen skulle må bra av att du inte orkar längre.

Lugn i stormen – Inre strategier i oroliga tider
Kursstart den 6 oktober kl. 09.00-10.00

En kurs i sex delar under hösten med fokus på inre lugn för dig som lever under stress p.g.a. en anhörigsituation. Vid varje träfftillfälle provar vi på en ny strategi som du övar vidare på hemma. Vid nästa träff utbyter vi egenupplevda erfarenheter av övningarna. Vi följer även upp våra inre processer med hjälp av en dagbok.

En kostnadsfri digital anhörigcirkel för dig som är förälder till ett
vuxet hemmaboende barn utanför jobb och studier
Kursstart den 19 oktober kl.12.00-13.30

Under träffarna blandas teori och diskussion. Vi kommer att ta upp teman som lågaffektivt bemötande, och kommunikation, känslor och känsloreglering m.m. Målsättningen med kursen är att du ska få verktyg till en bättre kommunikation med ditt barn och ett bättre mående i den situation du befinner dig i. 

CRAFT
Studiecirkel för förälder till en ungdom med beroendeproblematik
Startdatum 29 september

En studiecirkel för dig som är förälder till en ungdom/ung vuxen med beroendeproblematik.

Vi kommer att utgå från behandlingsmetoden CRAFT (Community Reinforcement Approach and Family Training). Du får bl.a. öva på kommunikationsfärdigheter och hjälp att se situationen ur ett annat perspektiv, där fokus ligger på DIG och ditt välmående. CRAFT utvecklades främst utifrån vetskapen om att anhöriga till personer med missbruksproblematik ofta spelar en mycket viktigt roll för personens tillfrisknande. 

Datum:   10 tillfällen med start 29  september
Tid:   onsdagar kl. 14.00-16.00
Plats:  Träffarna sker digitalt på   TEAMS
Sista anmälningsdatum: 24 september

För information kontakta:
julia.svahn@sundbyberg.se
anita.eriksson@lidingo.se