Digital informationskväll – Praktik för unga som varken arbetar eller studerar – 11/5 kl.17.00 – 18.00

 

 

Bjud gärna in din ungdom till denna extrainsatta informationskväll.

 

Nadine Gaib, Kurator & studievägledare berättar om projektet  MOVES – Mobility Offering Valuable Experience for Swedish Youth”.

Information på projektet MOVES hemsida:

”Har du som många andra unga vuxna fastnat hemma? Känner du att livet liksom går på tomgång, och du har svårt att komma framåt? Upplever du att de drömmar om livet som du hade, har krympt ihop och kanske i stället förvandlats till jobbiga hinder? Saknar du erfarenhet och kompetens för jobben som du har sökt, eller kanske slutat söka? Du är inte ensam!”

 

Föreläsningen äger rum på zoom och är ett samverkansprojekt mellan Stockholms Läns anhörigstöd och SNAPH och studieförbundet Sensus.

 

Länk direkt till föreläsningen:
https://us02web.zoom.us/j/88183324959

 

 

 

5/5 kl. 17:00-19:00 Tema BEROENDE
Alkohol, narkotika och spel. Det finns många saker man kan vara beroende av. Hur upptäcker man ett beroende och var vänder man sig? Vanja Holmgren arbetar med stöd för anhöriga i den ideella föreningen FMN Storstockholm. Hon kommer att berätta om FMN’s stödprogram, om beroende och om sin egen erfarenhet av att vara anhörig. Lina Fröding, socialsekreterare på beroende och socialpsykiatri berättar om vilket stöd en kommun kan erbjuda och hur det går till.
Länk till anmälan:
https://www.esmaker.net/nx2/Public/regForm.aspx?pid=37282c64-0396-4708-a29c-a17f8efca4c6

19/5 kl. 17:00-19:00 Tema VÅLD
Vad är våld? Och var kan man vända sig om man upplever hotfulla eller utmanande situationer i hemmet?
Länk till anmälan:
https://www.esmaker.net/nx2/Public/regForm.aspx?pid=c0c38d64-6faa-4d3d-ab08-4a10405412cb

26/5 kl. 17:00-19:00 Tema ANHÖRIG
Anhöriga informerar om vad som hjälpt och underlättat för dem i deras situation.
Länk till anmälan:
https://www.esmaker.net/nx2/Public/regForm.aspx?pid=a168282b-aaa9-4b22-83b8-7ff387d26881

Föreläsningarna äger rum på zoom och är ett samverkansprojekt mellan Stockholms Läns anhörigstöd och SNAPH och studieförbundet Sensus. 

 

Länk till föreläsningen: https://lnu-se.zoom.us/j/64701474463?pwd=N3hOSVYrWnNKcUxTT0VrSnhmMWVxZz09

Under vårens navigationskurs kommer du att få vägledning och information om olika former av stöd inom kommun, region och föreningar.
Du är välkommen att delta på samtliga tillfällen eller endast på de tillfällen du tycker är mest relevant för dig.
Här hittar du samtliga föreläsningar: https://www.danderyd.se/globalassets/globala-filer/omsorg-och-socialt-stod/forelasningar-och-kurser/navigationskurs-for-foralder-med-hemmaboende-barn.pdf

Varje tillfälle inleds med en föreläsning på ca 1,5 timme och följs upp med en halvtimmes frågestund. Kurstillfällena sker online och är kostnadsfria.

Vid frågor kontakta anhörigkonsulent Anna Jepsen
Tel: 08-508 06 509
anna.jepsen@stockholm.se