Kostnadsfri digital studiecirkel för dig som lever med med någon som har psykisk ohälsa eller NPF-diagnos

ANMÄLAN ÄR NU STÄNGD

 
Är du partner till någon som lever med med psykisk ohälsa eller NPF-diagnos? Misstänker du kanske att det är så, trots att hen inte är utredd? Känns det som att situationen påverkar den gemensamma relationen och ditt eget liv? 
Nu startar en grupp där du får hjälp att formulera de utmaningar du upplever och att finna strategier som kan få vardagen och livet att gå runt. Kursen pågår under fem tillfällen kl. 10-12 och är digital.
Datum: 7, 21 mars  4, 18 april 2 maj
Tid: 10.00-12.00
Plats: Digitalt på Zoom
Kursledare:
Karina Braun, Attention Stockholms län
Mikael Nylander, Anhörigkonsulent i Danderyds kommun