Kostnadsfri digital föreläsning om anhörigprogrammet Familjeband – ett anhörigprogram vid borderline-personlighetssyndrom (BPS)

Välkommen till föreläsning om anhörigprogrammet Familjeband och om vår Ledarutbildning för att kunna hålla i Familjeband.

Lidandet hos anhöriga till personer med BPS (borderline personlighetssyndrom)/EIPS (emotionell instabil personlighetssyndrom), har i studier visat sig vara större än lidandet hos anhöriga till personer med andra psykiatriska tillstånd.

Vad kan vi göra för dessa anhöriga?

Familjeband är en 12-15 veckors kurs, speciellt utvecklat för anhöriga till personer med BPS/EIPS, som syftar till att de ska få del av de senaste rönen kring problematiken och lära färdigheter för att ta hand om sig själva.

Familjeband (engelska ”Family Connections”) är ett pedagogiskt program som bygger på samma grundprinciper som dialektisk beteendeterapi, DBT, som ofta erbjuds till personer med svårigheter att reglera sina känslor, så kallad emotionell instabilitet.

Målet med Familjeband är att skapa en bättre förståelse för denna problematik och att förbättra anhörigas förmåga att hantera sina egna känslomässiga reaktioner genom färdighetsträning i medveten närvaro (s.k. ”mindfulness”) samt konflikt- och problemhantering. Anhörigprogrammet utvecklades av Alan Fruzzetti och Perry Hoffman (Hoffman, Fruzzetti, Buteau, Neiditch, Penney, Bruce, Hellman & Struening, 2005) och innefattar manual för ledarna och skriftligt deltagarmaterial.

Ledarutbildningen vänder sig till dig som är intresserad av att starta en kurs i Familjeband, och varvar teori, praktik, reflektion och upplevelsebaserad inlärning som modellering och rollspel. Utbildningen är upplagd så att man efter denna kan leda en Familjebandskurs.

Föreläsning och ledarutbildning hålls av:

Anna Demetriades leg hälso- och sjukvårdskurator, leg psykoterapeut KBT, DBT-terapeut, handledar- och lärarutbildad i KBT. Med mångårig erfarenhet av behandling av personer med BPS/EIPS och deras anhöriga.

Karin Perry leg hälso- och sjukvårdskurator, leg psykoterapeut KBT, DBT-terapeut, handledar- och lärarutbildad i KBT. Med mångårig erfarenhet av behandling av personer med BPS/EIPS och deras anhöriga.

Tid/Plats för Ledarutbildningen för Familjeband: 7-8/9 2023, på plats i Örebro, Sturegården, Sturegatan 9, Örebro. 22 min promenad och 11 min med buss från tågstationen.

Anna Demetriades leg hälso- och sjukvårdskurator, leg psykoterapeut KBT, DBT-terapeut, handledar- och lärarutbildad i KBT. Med mångårig erfarenhet av behandling av personer med BPS/EIPS och deras anhöriga.

Karin Perry leg hälso- och sjukvårdskurator, leg psykoterapeut KBT, DBT-terapeut, handledar- och lärarutbildad i KBT. Med mångårig erfarenhet av behandling av personer med BPS/EIPS och deras anhöriga.

Datum: Den 26 april

Tid: Kl. 18.00-19.30

Anmäl dig i fältet nedanför:

När du registrerar dig i SNAPHs nyhetsbrev, kontaktar oss eller anmäler dig till en konferens sparas dina personuppgifter och du samtycker till att dina uppgifter registreras. Registrerade uppgifter används enbart till att kunna bedriva SNAPHs verksamhet och för informationsutskick. SNAPHs är registeransvarig. Vi delar aldrig dina uppgifter med andra och du kan när som helst avregistrera dig och få dina uppgifter borttagna genom att kontakta oss.