En kostnadsfri digital samtalsgrupp – SAMTALSGRUPP ANHÖRIG – PSYKISK OHÄLSA Startdatum 8 mars kl.14.00 – 16.00

En samtalsgrupp för dig över 18 år, som lever nära någon med psykisk ohälsa av något slag. Vi kommer att utgå från teman som rädsla, oro och skam, men även prata kring glädje och vad som kan stärka dig i ditt liv.

Det här är en cirkel där du får dela dina tankar och erfarenheter utan prestation och även ta del av andras. Tanken är att stärkas genom att dela med sig i ett tryggt sammanhang.

Samtalsledare

Leif Svanlund – SPES i Stockholm

 Julia Svahn – Anhörigstrateg i Sundbyberg

 

 

Arrangeras i samarbete med Föreningen för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd i Stockholm

Datum: 6 tillfällen med start 8 mars
Max: 8 personer
Tid: 14.00-16.00 Plats: Träffarna sker digitalt på ZOOM

Länk till anmälan

För information kontakta:

julia.svahn@sundbyberg.se
leif.svanlund@telia.com