FULLTECKNAD – En kostnadsfri digital kurs – Lugn i stormen – Inre strategier i oroliga tider – Startdatum den 20 oktober – kl. 17.00 – 18.00

Det har varit stort intresse för kursen, vilken snabbt blev fulltecknad. För dig som inte hann anmäla dig – en ny kvällskurs startar den 4 november. 

Anmäl dig här: 

https://snaph.se/en-kostnadsfri-digital-kurs-lugn-i-stormen-inre-strategier-i-oroliga-tider-startdatum-4-november-kl-17-00-18-00/

 

En kurs i sex delar under hösten med fokus på inre lugn för dig som lever under stress p.g.a. en anhörigsituation.

Vid varje träfftillfälle provar vi på en ny strategi som du övar vidare på hemma. Vid nästa träff utbyter vi egenupplevda erfarenheter av övningarna. Vi följer även upp våra inre processer med hjälp av en dagbok.

  1. Möjlighet till förändring
  2. Association och emotion
  3. Visualiseringsteknik
  4. Minnesteknik
  5. Att bryta negativa loopar
  6. Sammanfattning och strategi

Kursdatum:
20, 27 oktober
3, 17   november
1, 8     december

Kursledare:
Mikael Nylander, Leg. Fysioterapeut, Anhörigkonsulent i Danderyds kommun

Kursen arrangeras i samarbete med studieförbundet Sensus.