En kostnadsfri digital kurs – Lugn i stormen – Inre strategier i oroliga tider – Startdatum 13 januari- kl. 09.00 – 10.00

En kurs i sex delar under hösten med fokus på inre lugn för dig som lever under stress p.g.a. en anhörigsituation.

Vid varje träfftillfälle provar vi på en ny strategi som du övar vidare på hemma. Vid nästa träff utbyter vi egenupplevda erfarenheter av övningarna. Vi följer även upp våra inre processer med hjälp av en dagbok.

  1. Möjlighet till förändring
  2. Association och emotion
  3. Visualiseringsteknik
  4. Minnesteknik
  5. Att bryta negativa loopar
  6. Sammanfattning och strategi

Kursdatum (09.00-10.00)
13, 20, 27   januari
3, 10, 17    februari

Kursledare:
Mikael Nylander, Leg. Fysioterapeut, Anhörigkonsulent i Danderyds kommun

Kursen arrangeras i samarbete med studieförbundet Sensus.

När du registrerar dig i SNAPHs nyhetsbrev, kontaktar oss eller anmäler dig till en konferens sparas dina personuppgifter och du samtycker till att dina uppgifter registreras. Registrerade uppgifter används enbart till att kunna bedriva SNAPHs verksamhet och för informationsutskick. SNAPHs är registeransvarig. Vi delar aldrig dina uppgifter med andra och du kan när som helst avregistrera dig och få dina uppgifter borttagna genom att kontakta oss.