En kostnadsfri digital föreläsning – Vill du stötta ungdomar som lever nära psykisk ohälsa? – Ingrid Lindholm

Länk till den inspelade föreläsningen.

Du kan se inspelningen fram till den 22 september

 

Vill du stötta ungdomar som lever nära psykisk ohälsa?

MeWe- är en modell för att stötta ungdomar mellan 14-18 år som lever i familjer/miljöer med psykisk ohälsa.

Närmare var tionde 15åring i Sverige ger omfattande hjälp och stöd till någon anhörig. Att ge omsorg till en närstående kan göra att man känner press och stress, vilket kan leda till psykisk ohälsa, skolfrånvaro och avhopp och framtida hälsoproblem. 

Målet med MeWe-modellen är att stärka unga omsorgsgivares övergång till vuxenlivet och bidra positivt till deras psykiska hälsa och välbefinnande.

Ingrid Lindholm, möjliggörare/praktiker från Nationellt kompetenscentrum anhöriga, kommer under föreläsningen att presentera MeWe-modellen. Utbildningar för ledare och cirklar för ungdomar kommer att starta under hösten 2021. 

Föreläsningen ägde rum på zoom i samarbete med  studieförbundet Sensus.