En kostnadsfri digital föreläsning – Vill du stötta ungdomar som lever nära psykisk ohälsa? – Ingrid Lindholm – Den 8 september – kl.18.00 – 19.30

Vill du stötta ungdomar som lever nära psykisk ohälsa?

MeWe- är en modell för att stötta ungdomar mellan 14-18 år som lever i familjer/miljöer med psykisk ohälsa.

Närmare var tionde 15åring i Sverige ger omfattande hjälp och stöd till någon anhörig. Att ge omsorg till en närstående kan göra att man känner press och stress, vilket kan leda till psykisk ohälsa, skolfrånvaro och avhopp och framtida hälsoproblem. 

Målet med MeWe-modellen är att stärka unga omsorgsgivares övergång till vuxenlivet och bidra positivt till deras psykiska hälsa och välbefinnande.

Ingrid Lindholm, möjliggörare/praktiker från Nationellt kompetenscentrum anhöriga, kommer under föreläsningen att presentera MeWe-modellen. Utbildningar för ledare och cirklar för ungdomar kommer att starta under hösten 2021. 

Föreläsningen äger rum på zoom i samarbete med  studieförbundet Sensus.
När du registrerar dig i SNAPHs nyhetsbrev, kontaktar oss eller anmäler dig till en konferens sparas dina personuppgifter och du samtycker till att dina uppgifter registreras. Registrerade uppgifter används enbart till att kunna bedriva SNAPHs verksamhet och för informationsutskick. SNAPHs är registeransvarig. Vi delar aldrig dina uppgifter med andra och du kan när som helst avregistrera dig och få dina uppgifter borttagna genom att kontakta oss.