Anmälan stängd – En kostnadsfri digital föreläsning – Vägen mot suicid – Ett anhörigperspektiv Kl. 18.00-20.00 den 1 april

I Sverige avlider i genomsnitt 30 personer i suicid varje vecka.
2012 förlorade Leif Svanlund sin dotter Cecilia och det blev början till ett arbete kring att sammanställa forskningsinformation kring depression och självmord. Leif berättar hur vår hjärna påverkas av en depression  samt de tecken som vi anhöriga ska vara observanta på och som kan förutspå ett självmord. 

Leif delar med sig av sin erfarenhet och kunskap med förhoppning att kunna stötta både den sjuke och de anhöriga

Vid frågor kontakta: julia.svahn@sundbyberg.se


Publicerat

i

av

Etiketter: