En kostnadsfri digital föreläsning – Leif Svanlund -Vägen mot suicid – Ett anhörigperspektiv – Se inspelningen

Leif Svanlund från SPES
Vägen mot suicid – Ett anhörigperspektiv

Här kan du se den inspelade föreläsningen:

https://www.youtube.com/watch?v=la0wkjg2hWE

 

Presentationen riktar sig till alla personer som har ett intresse av att få insikt i de många bakgrundsfaktorer som ligger bakom ett fullbordat suicid.

Frågan ”Varför” avled min närstående i suicid och att känna skuld över att ”inte ha gjort tillräckligt” för att förhindra min närståendes suicid är mycket vanliga reaktioner från anhöriga.

Målet med presentationen är:

  • Att ge anhöriga kunskap som kan vara till hjälp för att få ett möjligt svar på frågan ”varför” samt en möjlighet till insikt och hjälp med problemet att ”inte ha gjort tillräckligt” för sin närstående.
  • Att ge kunskap till volontärer och till de som har som yrke att arbeta med anhöriga som lever med närstående som lider av NPF diagnoser och psykiska sjukdomar om de otydliga tecken som tyder på en svår depression och en hög suicidrisk.
  • Att presentera effekterna på vår hjärnas funktioner som är ett resultat av en svår depression.
Föreläsningen äger rum  på zoom i samarbete med  SPES och studieförbundet Sensus.
 

Lämna en kommentar