Kostnadsfria digitala föreläsningar – För dig som är förälder till en ung vuxen som saknar sysselsättning, arbete eller studier.

5/5 kl. 17:00-19:00 Tema BEROENDE
Alkohol, narkotika och spel. Det finns många saker man kan vara beroende av. Hur upptäcker man ett beroende och var vänder man sig? Vanja Holmgren arbetar med stöd för anhöriga i den ideella föreningen FMN Storstockholm. Hon kommer att berätta om FMN’s stödprogram, om beroende och om sin egen erfarenhet av att vara anhörig. Lina Fröding, socialsekreterare på beroende och socialpsykiatri berättar om vilket stöd en kommun kan erbjuda och hur det går till.
Länk till anmälan:
https://www.esmaker.net/nx2/Public/regForm.aspx?pid=37282c64-0396-4708-a29c-a17f8efca4c6

19/5 kl. 17:00-19:00 Tema VÅLD
Vad är våld? Och var kan man vända sig om man upplever hotfulla eller utmanande situationer i hemmet?
Länk till anmälan:
https://www.esmaker.net/nx2/Public/regForm.aspx?pid=c0c38d64-6faa-4d3d-ab08-4a10405412cb

26/5 kl. 17:00-19:00 Tema ANHÖRIG
Anhöriga informerar om vad som hjälpt och underlättat för dem i deras situation.
Länk till anmälan:
https://www.esmaker.net/nx2/Public/regForm.aspx?pid=a168282b-aaa9-4b22-83b8-7ff387d26881

Föreläsningarna äger rum på zoom och är ett samverkansprojekt mellan Stockholms Läns anhörigstöd och SNAPH och studieförbundet Sensus. 

 

Under vårens navigationskurs kommer du att få vägledning och information om olika former av stöd inom kommun, region och föreningar.
Du är välkommen att delta på samtliga tillfällen eller endast på de tillfällen du tycker är mest relevant för dig.
Här hittar du samtliga föreläsningar: https://www.danderyd.se/globalassets/globala-filer/omsorg-och-socialt-stod/forelasningar-och-kurser/navigationskurs-for-foralder-med-hemmaboende-barn.pdf

Varje tillfälle inleds med en föreläsning på ca 1,5 timme och följs upp med en halvtimmes frågestund. Kurstillfällena sker online och är kostnadsfria.

Vid frågor kontakta anhörigkonsulent Anna Jepsen
Tel: 08-508 06 509
anna.jepsen@stockholm.se