En kostnadsfri digital föreläsning – Suicid och anhörigstödet – Vi som blev kvar – Kl. 18.00 – 19.30 den 24 november

Vilken vård och stöd fick anhöriga. En 2 årig undersökning från SPES.

Föreläsningen är planerad att hållas tidig vår 2022. 

Lämna en kommentar