En kostnadsfri digital föreläsning – ORO SKAM SKULD SORG ILSKA MAKTLÖSHET SJÄLVKLANDER – Vad händer med mig som förälder när mitt barn använder droger? – Vanja Holmgren – Den 9 november – kl.18.00 – 19.30

När mitt barn har ett beroende får jag som förälder många svåra saker att hantera. Det kan dels vara saker som händer med och runt mitt barn men också mina egna tankar, känslor och mitt mående. I den här föreläsningen kommer Vanja ta upp både egna och andras erfarenheter av att vara anhörig som förälder samt vikten av att söka stöd och hitta sammanhang där jag kan dela mina upplevelser med andra människor i liknande situation.

Vanja Holmgren är samtalsterapeut och arbetar med stödsamtal på FMN Storstockholm för personer som har en närstående med beroendeproblematik. Vanja har själv en egen erfarenhet av att hennes två barn har haft drogberoende. 

 
Föreläsningen äger rum på zoom i samarbete med FMN Stockholm och  studieförbundet Sensus.
När du registrerar dig i SNAPHs nyhetsbrev, kontaktar oss eller anmäler dig till en konferens sparas dina personuppgifter och du samtycker till att dina uppgifter registreras. Registrerade uppgifter används enbart till att kunna bedriva SNAPHs verksamhet och för informationsutskick. SNAPHs är registeransvarig. Vi delar aldrig dina uppgifter med andra och du kan när som helst avregistrera dig och få dina uppgifter borttagna genom att kontakta oss.