En kostnadsfri digital föreläsning – Lugn i stormen! – Inre strateger i oroliga tider – Mikael Nylander – Den 5 oktober – kl.18.00 – 19.30

Under föreläsningen presenteras ett antal inre strategier i syfte att stärka förmågan till  bibehållen sinnesro under stunder av yttre kaos. Föreläsaren hoppas även kunna inspirera lyssnaren till att genom ett aktivt mentalt arbete bygga trygga och stabila inre rum. 

Du får en uppsättning handfasta övningar med dig inom koncept som visualiseringsteknik, aktiv avledning och hur man kan använda kopplingen mellan association och emotion. 

Föreläsaren går även in på hur aktivt positivt tänkande påverkar hjärnans neuron på en fysiologiskt påvisbar nivå. 

Lugn i stormen är en ett kurs som använts för anhöriga inom kommunalt anhörigstöd. Mikael Nylander, skaparen av kursen,  är legitimerad fysioterapeut och har arbetat som anhörigkonsulent sedan 2010. 

Föreläsningen äger rum på zoom i samarbete med föreningen Balans Stockholm och  studieförbundet Sensus.
När du registrerar dig i SNAPHs nyhetsbrev, kontaktar oss eller anmäler dig till en konferens sparas dina personuppgifter och du samtycker till att dina uppgifter registreras. Registrerade uppgifter används enbart till att kunna bedriva SNAPHs verksamhet och för informationsutskick. SNAPHs är registeransvarig. Vi delar aldrig dina uppgifter med andra och du kan när som helst avregistrera dig och få dina uppgifter borttagna genom att kontakta oss.