INSPELAD FÖRELÄSNING – Glöm inte det friska och våra resurser. Friskvård och salutogent tänkande – Julia Svahn och Johan Nicander – Den 22 september – kl.18.00 – 19.30

Länk till inspelad föreläsning:
https://www.youtube.com/watch?v=iG3LJc2yHas&t=320s

 

Salutgenes är läran om det friska och om resurser hos människan. Teorin lanserades av Aron Antonovsky, professor i medicinsk sociologi.  Livet som sådant innehåller en ständig pendling mellan hälsa och ohälsa och perioder med det ena kan vara olika länge.
 
Att utgå ifrån det salutogena är att ta tillvara på det som fortfarande fungerar och är gott i livet, samtidigt som vi hanterar vår funktionsnedsättning eller behandlar ohälsa. Kvällens föreläsning tar sin utgångspunkt i det salutogena perspektivet vid anhörigskap och öppnar upp för olika förutsättningar vid önskan om förändring.
Föreläsningen äger rum på zoom i samarbete med  studieförbundet Sensus.
När du registrerar dig i SNAPHs nyhetsbrev, kontaktar oss eller anmäler dig till en konferens sparas dina personuppgifter och du samtycker till att dina uppgifter registreras. Registrerade uppgifter används enbart till att kunna bedriva SNAPHs verksamhet och för informationsutskick. SNAPHs är registeransvarig. Vi delar aldrig dina uppgifter med andra och du kan när som helst avregistrera dig och få dina uppgifter borttagna genom att kontakta oss.