En kostnadsfri digital föreläsning – FÖR MÄNNISKOR SOM MÖTER MÄNNISKOR i svåra livssituationer

Inspelning av föreläsningen:

https://www.youtube.com/watch?v=QkXtMZbExCM

us leo.

Den här föreläsningen riktar sig specifikt till dig som arbetar med människor i svåra livssituationer, men den kan även vara värdefull för dig som stöttar och lever nära någon som inte mår bra.

Föreläsaren Julia Svahn brinner för att sprida kunskap och tekniker så att fler människor kan stärkas i sin hälsa genom sin egen inneboende kapacitet. Hon är utbildad hälsopedagog, yogaterapeut och certifierad utbildare inom I AM yoga och har arbetat med förebyggande hälsoarbete i över 15 år. I sju år har hon jobbat med anhöriga i svåra livssituationer och under åren mött hälsomässiga utmaningar både hos sina kollegor och för sin egen del att hålla hela vägen.

Inom människovårdande yrken, där du som hjälpare ofta möter människor i svåra livssituationer förekommer det höga nivåer av sjukskrivningar som kan kopplas till stress.

Ett uttryck som ger en mer specifik beskrivning av den känslomässiga stress som kopplas till hjälpande arbete är empatitrötthet. Det är fenomen som återspeglar sekundär traumatisering där klientens svåra och traumatiska upplevelser överförs till hjälparen.

Empatitrötthet kan uppstå som en smygande process vilket har som effekt att den professionella hjälparen ofta inte är medveten om det i början. Det kan vara alltifrån knappt märkbar, måttlig emotionell påverkan för en del – till ett överväldigande tillstånd för andra och leda till att den professionella hjälparen kan känna avsaknad av både empati och energi. I längden kan tillståndet leda till utmattning.

Men det går att förebygga en längre empatitrötthet och undvika utmattning!

I denna föreläsning kommer du att få kunskap, fa ta del av praktiska övningar och förhoppningsvis en större förståelse för hur du kan hjälpa dig själv att förebygga empatitrötthet och stärka din egen hälsa såväl som dina klienters.

Man brukar tala om tre huvudsakliga copingstrategier:

Fysisk aktivitet, återhämtning och kroppsspråk/avslappning

Jag kommer att adressera samtliga.

Du får genom en holistisk yogametod, I AM yoga, prova på verktyg som kan göra att:

  • du själv kan reglera ditt nervsystem och din stressrespons
  • du genom enkla och potenta andningstekniker kan få en mer balanserad energi över dagen
  • du får en bättre kroppskännedom och kan möta dess behov
  • du hittar en djupare kontakt med dig själv och stillhet för återhämtning
  • du får en större acceptans och blir mer kärleksfull mot dig själv

FÖR MÄNNISKOR SOM MÖTER MÄNNISKOR i svåra livssituationer 

(Föreläsningen blir inspelad, så det går att se i efterhand. Länken skickas ut till de som har anmält sig till föreläsningen.)

När: 4 april kl.18.00-19.30
Var: Digitalt på Zoom

ANMÄLAN ÄR NU STÄNGD