Anmälan stängd. En kostnadsfri digital föreläsning – För dig som är förälder till en ung vuxen som saknar sysselsättning, arbete eller studier.

Hjälp, var ska jag vända mig!?

Vi riktar oss till dig som har en hemmaboende ung vuxen i åldern 18–29 år som saknar sysselsättning, arbete eller studier.

24/3 17.00-19.00
Tema KOMMUNEN

Anhöriga har rätt till eget stöd, men få vet om att anhörigstöd finns.

Vilka stödinsatser kan du få från din kommun och deras samarbetsorganisationer och hur går man till väga för att söka det stöd som erbjuds? 

Föreläsningen äger rum på zoom och är ett samverkansprojekt mellan Stockholms Läns anhörigstöd och SNAPH och studieförbundet Sensus. 

Anmälan är nu stängd!

Under vårens navigationskurs kommer du att få vägledning och information om olika former av stöd inom kommun, region och föreningar.
Du är välkommen att delta på samtliga tillfällen eller endast på de tillfällen du tycker är mest relevant för dig.
Här hittar du samtliga föreläsningar: https://www.danderyd.se/globalassets/globala-filer/omsorg-och-socialt-stod/forelasningar-och-kurser/navigationskurs-for-foralder-med-hemmaboende-barn.pdf

Varje tillfälle inleds med en föreläsning på ca 1,5 timme och följs upp med en halvtimmes frågestund. Kurstillfällena sker online och är kostnadsfria.

Vid frågor kontakta anhörigkonsulent Anna Jepsen
Tel: 08-508 06 509
anna.jepsen@stockholm.se