En kostnadsfri digital föreläsning – TEMA SYSSELSÄTTNING – För dig som är förälder till en ung vuxen som saknar sysselsättning, arbete eller studier.

Hjälp, var ska jag vända mig!?

Vi riktar oss till dig som har en hemmaboende ung vuxen i åldern 18–29 år som saknar sysselsättning, arbete eller studier.

21/4 17.00-19.00
Tema SYSSELSÄTTNING

Representanter inom psykiatri/beroende berättar om hur de möter personer som har drabbats av hemmasittande och hur de arbetar kring detta.

Föreläsningen äger rum på zoom och är ett samverkansprojekt mellan Stockholms Läns anhörigstöd och SNAPH och studieförbundet Sensus. 

Länk till anmälan:
https://www.esmaker.net/nx2/Public/regForm.aspx?pid=2cab03c4-70bb-439f-b3fd-e1e1aa3f9d80

Under vårens navigationskurs kommer du att få vägledning och information om olika former av stöd inom kommun, region och föreningar.
Du är välkommen att delta på samtliga tillfällen eller endast på de tillfällen du tycker är mest relevant för dig.
Här hittar du samtliga föreläsningar: https://www.danderyd.se/globalassets/globala-filer/omsorg-och-socialt-stod/forelasningar-och-kurser/navigationskurs-for-foralder-med-hemmaboende-barn.pdf

Varje tillfälle inleds med en föreläsning på ca 1,5 timme och följs upp med en halvtimmes frågestund. Kurstillfällena sker online och är kostnadsfria.

Vid frågor kontakta anhörigkonsulent Anna Jepsen
Tel: 08-508 06 509
anna.jepsen@stockholm.se