INSPELAD FÖRELÄSNIG – TEMA EKONOMI – För dig som är förälder till en ung vuxen som saknar sysselsättning, arbete eller studier.

Tema EKONOMI

Hur ska man som ung vuxen uppnå en egen försörjning och vad händer när man blir skuldsatt?

Föreläsningen ägde rum på zoom som ett samverkansprojekt mellan Stockholms Läns anhörigstöd och SNAPH och studieförbundet Sensus. 

Se föreläsningen: 
https://www.youtube.com/watch?v=zPPyXyVF1BU

Under vårens navigationskurs kommer du att få vägledning och information om olika former av stöd inom kommun, region och föreningar.
Du är välkommen att delta på samtliga tillfällen eller endast på de tillfällen du tycker är mest relevant för dig.
Här hittar du samtliga föreläsningar: https://www.danderyd.se/globalassets/globala-filer/omsorg-och-socialt-stod/forelasningar-och-kurser/navigationskurs-for-foralder-med-hemmaboende-barn.pdf

Varje tillfälle inleds med en föreläsning på ca 1,5 timme och följs upp med en halvtimmes frågestund. Kurstillfällena sker online och är kostnadsfria.

Vid frågor kontakta anhörigkonsulent Anna Jepsen
Tel: 08-508 06 509
anna.jepsen@stockholm.se