Detta är SNAPH – filmat sammandrag från halvdagskonferens den 18 november

SNAPH logo

SAMMANDRAG FRÅN EN HALVDAG MED SNAPH DEN 18 NOVEMBER

Stockholms Nätverk Aktion Psykisk Hälsa (SNAPH) är en samverkansfunktion mellan länets kommuner, Stockholms psykiatri och en lång rad intresseföreningar. Vi välkomnar alla aktörer som på ett eller annat sätt engagerar sig i målgruppen anhöriga till personer med psykisk ohälsa. 
I filmen ges en kort presentation av hur vi arbetar och hur du själv kan bidra efter dina egna förutsättningar. 

Lämna en kommentar