Uncategorized

Varmt välkommen till SNAPH:s (Stockholms Nätverk Aktion Psykisk Hälsa) årliga konferens/workshop! Denna gång sker den digitalt den 18 maj kl. 9.00 – 11.00

På vilket sätt kan vi samverka när det gäller anhöriga till personer med psykisk ohälsa? Tillsammans kan vi göra skillnad. Kom med och påverka vår gemensamma framtid.  Vad vill just du ha SNAPH till? Kom och berätta! Ur programmet: SNAPH:s arbetsgruppVad har gjorts sedan sist och vad händer härnäst? Återkoppling kring arvsfondsansökan, samverkansprojekt, navigationskurs för vuxna …

Varmt välkommen till SNAPH:s (Stockholms Nätverk Aktion Psykisk Hälsa) årliga konferens/workshop! Denna gång sker den digitalt den 18 maj kl. 9.00 – 11.00 Läs mer »

Länk till en kostnadsfri digital föreläsning – Efter diagnosen – Annika Brar – den 22 april kl. 18.00-19.30 – Anmälan är stängd.

Efter diagnosen Allt fler barn, ungdomar och vuxna får diagnosen adhd eller autism. Efter utredningen upplever många att man kastas ut i ett vård- och stödsystem som är svårt att förstå och överblicka. Vem kan hjälpa till med vad?  Föreläsningen äger rum på zoom i samarbete med Attention Stockholms län och studieförbundet Sensus. Annika Brar, …

Länk till en kostnadsfri digital föreläsning – Efter diagnosen – Annika Brar – den 22 april kl. 18.00-19.30 – Anmälan är stängd. Läs mer »

En kostnadsfri digital föreläsning – För dig som är förälder till en ung vuxen som saknar sysselsättning, arbete eller studier.

Hjälp, var ska jag vända mig!? Vi riktar oss till dig som har en hemmaboende ung vuxen i åldern 18–29 år som saknar sysselsättning, arbete eller studier. 31/3 17.00-19.00Tema REGIONEN Representanter inom psykiatri/beroende berättar om hur de möter personer som har drabbats av hemmasittande och hur de arbetar kring detta. Föreläsningen äger rum på zoom …

En kostnadsfri digital föreläsning – För dig som är förälder till en ung vuxen som saknar sysselsättning, arbete eller studier. Läs mer »

En kostnadsfri digital föreläsning – Inflytande i rättspsykiatrin- Kl. 18.00-20.00 den 29 april

Personer som vårdas inom rättspsykiatrin är en utsatt grupp som ofta saknar insyn, delaktighet och inflytande över sin egen vård. Många upplever också ett stort självstigma. Visst arbete görs för att involvera patienter och anhöriga i vården, men det finns utvecklingspotential för att öka brukarinflytandet. Med anledning av detta har NSPH startat ett nytt Arvsfondsprojekt …

En kostnadsfri digital föreläsning – Inflytande i rättspsykiatrin- Kl. 18.00-20.00 den 29 april Läs mer »

Anmälan stängd. En kostnadsfri digital föreläsning – För dig som är förälder till en ung vuxen som saknar sysselsättning, arbete eller studier.

Hjälp, var ska jag vända mig!? Vi riktar oss till dig som har en hemmaboende ung vuxen i åldern 18–29 år som saknar sysselsättning, arbete eller studier. 24/3 17.00-19.00Tema KOMMUNEN Anhöriga har rätt till eget stöd, men få vet om att anhörigstöd finns. Vilka stödinsatser kan du få från din kommun och deras samarbetsorganisationer och hur går …

Anmälan stängd. En kostnadsfri digital föreläsning – För dig som är förälder till en ung vuxen som saknar sysselsättning, arbete eller studier. Läs mer »

Anmälan stängd. En kostnadsfri digital föreläsning – Genom kroppen till livet Kl. 18.00-20.00 den 18 mars

Vi människor har alla behov av att lugna nervsystemet ibland. Några av oss behöver extra tid och fokus för detta. Louise berättar om sin väg från ett väl fungerande liv till plötslig psykisk kollaps. Hon delar med sig av sin erfarenhet av en stigmatiserande diagnos och visar vägen till inre frihet och balans. Du får …

Anmälan stängd. En kostnadsfri digital föreläsning – Genom kroppen till livet Kl. 18.00-20.00 den 18 mars Läs mer »

En kostnadsfri digital föreläsning – Kommunalt anhörigstöd – vad är det? 4 mars 18.00-20.00

Situationen vid sjukdom eller funktionsnedsättning kan påverka livet för så många fler än den som är direkt drabbad. Det är plågsamt att se ett barn, en förälder, ett syskon, livspartner eller annan närstående person lida. Situationen kan ha indirekt inverkan på allt från ekonomi till den egna psykiska hälsan och upplevs ofta som helt ohållbar. …

En kostnadsfri digital föreläsning – Kommunalt anhörigstöd – vad är det? 4 mars 18.00-20.00 Läs mer »

En kostnadsfri digital samtalsgrupp – SAMTALSGRUPP ANHÖRIG – PSYKISK OHÄLSA Startdatum 8 mars kl.14.00 – 16.00

En samtalsgrupp för dig över 18 år, som lever nära någon med psykisk ohälsa av något slag. Vi kommer att utgå från teman som rädsla, oro och skam, men även prata kring glädje och vad som kan stärka dig i ditt liv. Det här är en cirkel där du får dela dina tankar och erfarenheter …

En kostnadsfri digital samtalsgrupp – SAMTALSGRUPP ANHÖRIG – PSYKISK OHÄLSA Startdatum 8 mars kl.14.00 – 16.00 Läs mer »

Anmälan stängd – En kostnadsfri digital föreläsning – Vägen mot suicid – Ett anhörigperspektiv Kl. 18.00-20.00 den 1 april

I Sverige avlider i genomsnitt 30 personer i suicid varje vecka.2012 förlorade Leif Svanlund sin dotter Cecilia och det blev början till ett arbete kring att sammanställa forskningsinformation kring depression och självmord. Leif berättar hur vår hjärna påverkas av en depression  samt de tecken som vi anhöriga ska vara observanta på och som kan förutspå ett …

Anmälan stängd – En kostnadsfri digital föreläsning – Vägen mot suicid – Ett anhörigperspektiv Kl. 18.00-20.00 den 1 april Läs mer »