Civic Innovation

Anmälan stängd. En kostnadsfri digital föreläsning – Genom kroppen till livet Kl. 18.00-20.00 den 18 mars

Vi människor har alla behov av att lugna nervsystemet ibland. Några av oss behöver extra tid och fokus för detta. Louise berättar om sin väg från ett väl fungerande liv till plötslig psykisk kollaps. Hon delar med sig av sin erfarenhet av en stigmatiserande diagnos och visar vägen till inre frihet och balans. Du får […]

Anmälan stängd. En kostnadsfri digital föreläsning – Genom kroppen till livet Kl. 18.00-20.00 den 18 mars Read More »

En kostnadsfri digital föreläsning – Kommunalt anhörigstöd – vad är det? 4 mars 18.00-20.00

Situationen vid sjukdom eller funktionsnedsättning kan påverka livet för så många fler än den som är direkt drabbad. Det är plågsamt att se ett barn, en förälder, ett syskon, livspartner eller annan närstående person lida. Situationen kan ha indirekt inverkan på allt från ekonomi till den egna psykiska hälsan och upplevs ofta som helt ohållbar.

En kostnadsfri digital föreläsning – Kommunalt anhörigstöd – vad är det? 4 mars 18.00-20.00 Read More »

En kostnadsfri digital samtalsgrupp – SAMTALSGRUPP ANHÖRIG – PSYKISK OHÄLSA Startdatum 8 mars kl.14.00 – 16.00

En samtalsgrupp för dig över 18 år, som lever nära någon med psykisk ohälsa av något slag. Vi kommer att utgå från teman som rädsla, oro och skam, men även prata kring glädje och vad som kan stärka dig i ditt liv. Det här är en cirkel där du får dela dina tankar och erfarenheter

En kostnadsfri digital samtalsgrupp – SAMTALSGRUPP ANHÖRIG – PSYKISK OHÄLSA Startdatum 8 mars kl.14.00 – 16.00 Read More »

Anmälan stängd – En kostnadsfri digital föreläsning – Vägen mot suicid – Ett anhörigperspektiv Kl. 18.00-20.00 den 1 april

I Sverige avlider i genomsnitt 30 personer i suicid varje vecka.2012 förlorade Leif Svanlund sin dotter Cecilia och det blev början till ett arbete kring att sammanställa forskningsinformation kring depression och självmord. Leif berättar hur vår hjärna påverkas av en depression  samt de tecken som vi anhöriga ska vara observanta på och som kan förutspå ett

Anmälan stängd – En kostnadsfri digital föreläsning – Vägen mot suicid – Ett anhörigperspektiv Kl. 18.00-20.00 den 1 april Read More »

ANMÄLAN ÄR NU STÄNGD – Att Leva med dyslexi – ett inifrånperspektiv Kl. 18.00-20.00 den 18 februari

Jag har inte läs- och skrivsvårigheter – det kallas dyslexi! Daniel berättar om sin väg för att förstå sin egen dyslexi och delar med sig av sina erfarenheter från grundskola till högskola och från livet utanför skolvärlden. Han berättar om sina egna och sina anhörigas upplevelser av utmaningar i samhället och om olika sätt att hantera dessa. Föreläsningen äger

ANMÄLAN ÄR NU STÄNGD – Att Leva med dyslexi – ett inifrånperspektiv Kl. 18.00-20.00 den 18 februari Read More »

Anmälan nu stängd – En kostnadsfri digital föreläsning – Att nå barn och unga som tänker annorlunda Kl. 18.00-20.00 den 4 februari

Jag tänker fan inte gå! Jag vill inte! Jag fattar inte vad jag gjort fel… Många barn och unga kämpar – även vi vuxna runt dem! Det handlar om barn och unga med spring i ben och huvud eller som är trötta, blyga, ledsna. Kanske särbegåvade, svagbegåvade, känsliga för intryck eller stressade, med ohälsa, jobbigt

Anmälan nu stängd – En kostnadsfri digital föreläsning – Att nå barn och unga som tänker annorlunda Kl. 18.00-20.00 den 4 februari Read More »

Anmälan nu stängd för – En kostnadsfri digital föreläsning – Pedagogik vid NPF. 18.00-20.00 den 21 januari

Läraren Åsa Haglund delar med sig av många års erfarenheter som lärare till barn med neuropsykiatriska tillstånd. Hon berättar med inlevelse om pedagogiska utmaningar och om lärarens och föräldrarnas roller och samspel kring barnets inlärning. Föreläsningen äger rum på zoom. Länk skickas ut innan till registrerad epost i anmälan. Åsa Haglund har under många år

Anmälan nu stängd för – En kostnadsfri digital föreläsning – Pedagogik vid NPF. 18.00-20.00 den 21 januari Read More »

En lyckad föreläsning om skoljuridik med Lazlo

Hej alla som deltog i SNAP:s föreläsning om skoljuridik! Vi är tacksamma om ni vill svara på några frågor: Klicka här för att komma till frågorna >> Grattis till alla vinnare av en boken ”Skoljuridik ur ett föräldraperspektiv i samband med föreläsningen. Här är några av vinnarna: Paulina Sjöberg, Falkenberg Jennie Fossum, Mölndal Maria Johansson,

En lyckad föreläsning om skoljuridik med Lazlo Read More »