SNAPH logo

Information till dig som har en hemmaboende ung vuxen i åldern 18–29 år som saknar sysselsättning, arbete eller studier.


28/4 kl.17.00-19.00
Tema FÖRENINGAR

Företrädare för Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) berättar om hjälp och stöd från Stockholmsområdets intresseföreningar. Genom en förening kan du få hjälp och stöd och du hittar även andra som befinner sig i en liknande situation som din. NSPH har följande medlemsorganisationer: Frisk &Fri, Attention, Balans, RFHL, RSMH, Schizofreniförbundet, OCD-förbundet, SPES, Sveriges Fontänhus, ÅSS, FMN, SHEDO och Suicide Zero.

Anmäl dig här:
https://www.esmaker.net/nx2/Public/regForm.aspx?pid=b15c86cb-1579-410f-b9ae-f718d230d289

Föreläsningen äger rum på zoom och är ett samverkansprojekt mellan Stockholms Läns anhörigstöd och SNAPH och studieförbundet Sensus.

Navigationslogga

Under vårens navigationskurs i åtta delar kommer du att få vägledning och information om olika former av stöd inom kommun, region och föreningar.

Du är välkommen att delta på samtliga tillfällen eller endast på de tillfällen du tycker är mest relevant för dig.

Här hittar du samtliga föreläsningar i serien:
https://snaph.se/en-kostnadsfri-digital-forelasning-tema-sysselsattning-for-dig-som-ar-foralder-till-en-ung-vuxen-som-saknar-sysselsattning-arbete-eller-studier/

Varje tillfälle inleds med en föreläsning på ca 1,5 timme och följs upp med en halvtimmes frågestund. Kurstillfällena sker online och är kostnadsfria.

Vid frågor kontakta anhörigkonsulent Anna Jepsen
Tel: 08-508 06 509
anna.jepsen@stockholm.seMed vänlig hälsning,
SNAPH